Czy w 2019 roku nastąpi przełom w diagnozowaniu raka płuc?

Na całym świecie wciąż jest to zbyt późno diagnozowany nowotwór złośliwy. Choć w ostatnich latach sytuacja w Polsce poprawia się, przeżycie 5-letnie chorych na raka płuca nie przekracza 15%. W Europie jesteśmy w czołówce pod względem umieralności spowodowanej rakiem płuca.

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym. To ponad 21 tys. zachorowań rocznie. Jest też najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego w Polsce. Rocznie umiera ponad 22 tys. osób.

prof. Tadeusz Orłowski z Polskiej Grupy Raka Płuca:

Zmiana tej dramatycznej sytuacji może nastąpić tylko w przypadku skutecznej profilaktyki i wdrożenia programu wczesnego wykrywania.

Najwięcej chorych diagnozuje się w IIIb i IV stopniu zaawansowania choroby. Niestety to przekreśla szansę na operację i pozostawia do dyspozycji jedynie leczenie farmakologiczne. Tymczasem, jak twierdzą eksperci, rak płuca wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny.

prof. Tadeusz Orłowski z Polskiej Grupy Raka Płuca:

Rak płuca zdiagnozowany w stopniu I i II, a czasem nawet w IIIa jest operacyjny, a to oznacza, że chorzy mają największą szanse na wyleczenie. Niestety z uwagi na względnie późno pojawiające się objawy, chorzy często nie zdają sobie sprawy z rozwoju raka i nie zgłaszają do lekarza. Sposobem, który może poprawić sytuację, jest wprowadzenie powszechnego programu wczesnego wykrywania połączonego z ciągłą edukacją.

Po pierwsze: wczesne wykrywanie

Główną przyczyną raka płuca jest palenie papierosów. Przyjmuje się, że regularnym badaniom powinien poddawać się każdy, kto ukończył 50 lat i pali papierosy. Również ten, kto ma za sobą 30 paczkolat. Paczkolata oblicza się, mnożąc średnią liczbę paczek papierosów wypalanych dziennie przez liczbę lat od rozpoczęcia palenia. Przykładowo, jeżeli ktoś wypala 2 paczki dziennie, to już po 15 latach znajduje się w grupie ryzyka.

Diagnostyka raka płuca

Najbardziej skuteczne jest badanie tomograficzne. Niestety to wydatek rzędu 300 zł, na co wielu pacjentów nie stać. Dlatego Polska Grupa Raka Płuca od lat zabiegała o uruchomienie programu wczesnego wykrywania, którym objęta byłaby cała Polska. Do tej pory udawało się wycinkowo. W różnych latach prowadzone były badania w wybranych powiatach, w których wyleczalność była statystycznie najmniejsza.

prof. Tadeusz Orłowski z Polskiej Grupy Raka Płuca:

Te programy przynosiły wymierny skutek. Mamy dokładne liczby potwierdzające zmiany. W powiatach, w których prowadzono badania skriningowe, zdecydowanie więcej osób miało szansę na skuteczne leczenie. Wszystko dzięki wczesnemu wykryciu choroby.

Program wczesnego wykrywania raka płuca

Rosnący problem oraz bardzo dobre efekty programów pilotażowych w wybranych powiatach stały się kluczowym argumentem za uruchomieniem ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania.

Jeszcze w tym roku, w ramach przygotowań, Polska zostanie podzielona na 5 okręgów. Wybrane w konkursie niezależne ośrodki z każdego z tych okręgów zostaną włączone do programu. W tej chwili nie jest jeszcze pewne czy program potrwa do końca 2019 czy 2021 roku. Jednak niewątpliwie będzie to największy z dotychczasowych programów dotyczących wczesnego wykrywania raka płuca. Dzięki niemu sytuacja chorych w najbliższych latach może się diametralnie poprawić.

Po drugie: edukacja

Wczesne wykrywanie jest bardzo potrzebne. Jednak równie ważne wydaje się podnoszenie świadomości i prewencja. W przypadku raka płuca prewencja to przede wszystkim edukacja antytytoniowa.

PulmoInfo to aplikacja na urządzenia mobilne stworzona przez PolGRP dla pacjentów i ich bliskich. Stanowi kompletną bazę wiedzy na temat raka płuca, dostępnych metod leczenia oraz porad związanych z pobytem w szpitalu i rekonwalescencji. Można ją pobrać bezpłatnie w iTunes oraz Google Play.

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP)

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działając każdy w swojej dziedzinie, eksperci mieli niedosyt w zakresie podejmowanych wysiłków. Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Obecnie PolGRP działa na rzecz wszystkich grup w systemie leczenia raka płuca: lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów, stając się kluczowym głosem eksperckim i opiniotwórczym.

informacja prasowa: NewsrmTV 
Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH