Cytochrom CYP2D6

Cytochrom CYP2D6


Enzym CYP2D6 jest związany ze szlakami metabolizmu dla wielu substancji czynnych i leków. Jego ważną właściwością jest zmienność genetyczna. U niektórych osób występuje deficyt tego enzymu, u części jego aktywność jest prawidłowa, a u tzw. supermetabolizerów znacznie zwiększona.

Na podstawie przesiewowych badań genetycznych populację ludzką można podzielić, pod kątem zmienności izoenzymu CYP2D6, na metabolizerów powolnych, umiarkowanych, silnych i ultraszybkich. Około 10 proc. osób rasy kaukaskiej należy do powolnych metabolizerów. Odpowiedź na leki – substraty dla CYP2D6 – może być u nich inna niż w pozostałej populacji. Testy genetyczne można przeprowadzać przed terapią, chociaż nie jest to regułą.

Substraty dla CYP2D6
Substratami, czyli substancjami ulegającymi metabolizmowi poprzez izoenzym CYP2D6, są: amitryptylina, atomoksetyna, karwedilol, chlorfenyramina, chloropromazyna, dezimipramina, dekstrometorfan, difenhydramina, dolasetron, doksepina, duloksetyna, flekainid, fluoksetyna, fluwoksamina, haloperidol, hydrokodon, imipramina, klomipramina, kodeina, maprotylina, metoklopramid, metoprolol, meksyletyna, nortryptylina, palonosetron, paroksetyna, perhekselina, prometazyna, propafenon, propranolol, protryptylina, risperidon, tamoksyfen, tiorydazyna, timolol, tolterodyna, tramadol, trazodon, wenlafaksyna. Należy jednak pamiętać, że droga metabolizmu poprzez tę izoformę nie jest jedyna.

Induktory CYP2D6
Izoforma CYP2D6 nie ulega indukcji przez inne leki. Większą rolę w przyspieszonym metabolizmie substratów CYP2D6 odgrywa zmienność genetyczna.

Inhibitory CYP2D6
Istnieją leki, które hamują aktywność CYP2D6, co może prowadzić do poważnych w skutkach interakcji. Do inhibitorów tego izoenzymu należą np.: amiodaron, bupropion, difenhydramina, fluoksetyna, haloperidol, imatinib, paroksetyna, propafenon, propoksyfen, chinidyna, terbinafina, tiorydazyna.

Szczególnie silnymi inhibitorami są: fluoksetyna, paroksetyna i chinidyna. Aktywność izoformy CYP2D6 u pacjentów stosujących te leki może być równa zeru. Z kolei u osób z genetycznie uwarunkowanym niedoborem CYP2D6 podanie inhibitora może nie wpłynąć na metabolizm stosowanego jednocześnie substratu.
W przypadku proleków, np. kodeiny czy tamoksyfenu, ich skuteczność może się obniżyć po podaniu inhibitora CYP2D6. U kobiet z małą aktywnością CYP2D6 występuje gorsza odpowiedź na leczenie tamoksyfenem, co może prowadzić do nawrotów raka piersi.

Podsumowanie
Izoforma CYP2D6 cytochromu P450 bierze udział w metabolizmie wielu leków, zwłaszcza stosowanych w psychiatrii. W przypadku substratów tego izoenzymu, metabolizowanych do form nieaktywnych, jednoczesne podanie inhibitorów może nasilać toksyczność. Farmaceuta powinien zwracać uwagę na potencjalne interakcje, zwłaszcza wydając fluoksetynę czy paroksetynę.

Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich farmaceuci są zobowiązani do zgłaszania działań niepożądanych leków. Także interakcje leków należy zgłaszać do Wydziału Monitorowania Działań Niepożądanych URPL lub do podmiotu odpowiedzialnego.

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH