Biologiczne leki biopodobne w reumatologii

Pacjenci z chorobami reumatycznymi pilnie potrzebują poprawy dostępu do skutecznych terapii. Natomiast system ochrony zdrowia i społeczeństwo inwestycji w tym obszarze medycyny.

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), leczenie chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym powinno być priorytetem państwa. Skuteczne leczenie tych chorób pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń. Przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla państwa. Koszty terapii biologicznych są coraz niższe i dlatego powinny się zmienić kryteria kwalifikacji w poszczególnych programach lekowych. Umożliwi to tym samym leczenie większej liczby pacjentów z chorobami reumatycznymi.

Oszczędności uzyskiwane w reumatologii dzięki objęciu refundacją kolejnych leków biopodobnych nie powinny być relokowane w inne dziedziny medycyny. Należy je reinwestować w leczenie w chorób reumatycznych.

Aktualne wyzwania

prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

Źle i zbyt późno leczone choroby reumatyczne w ogromnym stopniu przyczyniają się do niepełnosprawności osób nimi dotkniętych. Tym samym – do spadku produktywności i niezdolności do pracy. Generują więc ogromne koszty dla społeczeństwa i dla systemu ochrony zdrowia. Dostęp pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce nadal pozostaje dużym wyzwaniem.

prof. Włodzimierz Samborski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

Niepokoją sytuacje mające miejsce w wybranych Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.  Oszczędności dzięki biologicznym lekom biopodobnym są wykorzystywane do zmniejszenia wartości kontraktów na leczenie pacjentów z chorobami zapalnymi stawów. Przeznacza się je na refundację drogich terapii w innych dziedzinach medycyny. To sprzeczne z wieloletnimi deklaracjami regulatora. Efektem obniżania cen leków biologicznych powinien być większy dostęp pacjentów do tych terapii.

Biologiczne leki biopodobne – oszczędności, które trzeba mądrze zainwestować

Wprowadzenie do praktyki klinicznej leków biologicznych i możliwości stosowania ich w terapii sekwencyjnej, daje szansę na uzyskanie remisji choroby u większej ilości pacjentów. Skuteczne leczenie farmakologiczne takich chorób jak:

  • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
  • łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS),
  • zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK),
  • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
  • układowe zapalenia naczyń oraz
  • inne układowe choroby tkanki łącznej,

pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń. Staje się  więc inwestycją, a nie kosztem dla państwa. Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. W tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego. Prowadzą także do rozwoju chorób nowotworowych.

dr n. med. Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

Lecząc efektywnie zapalne choroby reumatyczne, możemy dodatkowo zmniejszyć koszt terapii w obszarach priorytetowych określonych przez Ministra Zdrowia. Koszt leczenia biologicznego przez lata pozostawał bardzo wysoki. Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu biologicznych leków biopodobnych. Konkurencja sprawia, że koszt terapii obniżył się nawet o kilkadziesiąt procent. Uzyskiwane dzięki temu oszczędności powinny być reinwestowane w leczenie chorób reumatycznych. W dalszej perspektywie da to kolejne oszczędności systemowe. Warunkiem oszczędności jest konkurencja. Dlatego regulator nie powinien blokować możliwości refundacji kolejnych leków biopodobnych.

Dostępność do terapii biologicznych w Polsce

W Polsce leczeniem biologicznym objętych jest ok. 3% pacjentów z RZS.

Izabela Obarska, niezależny ekspert systemu ochrony zdrowia, była dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ:

Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej odsetek leczonych chorych sięga 30%. Od lat postulujemy przeniesienie tańszych terapii biologicznych do refundacji aptecznej. Rozwiązanie to funkcjonuje z powodzeniem w innych krajach Unii Europejskiej.

Potrzebna współpraca całego środowiska

Wzrost dostępności do leczenia nie będzie możliwy bez rzetelnej wyceny świadczeń i pracy personelu. Brak dobrej wyceny to braki kadrowe. A tym samym mniejsza dostępność świadczenia.

dr Marek Tombarkiewicz:

Odpowiednie rozwiązania systemowe w zakresie refundacji terapii biologicznych są kluczowe. Żeby to osiągnąć i poprawić sytuację pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi potrzebna jest szeroka współpraca.

Choruje co szósty Europejczyk

W Europie żyje 120 mln osób z chorobami reumatycznymi i mięśniowo-szkieletowymi. Biorąc pod uwagę, że w Europie żyje 741 mln osób, z chorobą reumatyczną i mięśniowo-szkieletową żyje co szósty Europejczyk. Koszty tych chorób sięgają około 200 mld euro rocznie. W Polsce z chorobą zapalną stawów według danych NFZ żyje około 600 tys. osób. Wbrew potocznemu przekonaniu, choroby zapalne stawów nie dotyczą osób w wieku podeszłym. Często rozpoznawane są w dzieciństwie i młodości oraz dotyczą osób w wieku produkcyjnym. Według danych ZUS, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00 – M99) generowały w 2017 roku 5,2 mld złotych wydatków ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy – z czego 2,1 mld na renty.

dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego:

Ok. 55 proc. osób z chorobami reumatycznymi jest zatrudniona na pełnym etacie, a ponad 13 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Należy więc dążyć do zorientowanej na wartość (efektywność) opieki nad chorymi na choroby zapalne stawów. Opieki, w której stosuje się technologie medyczne zawarte w standardach terapii. A także model opieki od wczesnej diagnostyki, poprzez skuteczne leczenie i właściwą rehabilitację. Pozwoli to na możliwie długie życie i aktywność zawodową i społeczną pacjentów, co znacząco poprawi efekty leczenia i ograniczy koszty pośrednie związane z utratą produktywności chorych.

informacja prasowa: Biuro Prasowe uniquework

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH