białaczka ratunek dla chorych

Białaczka – ratunek i nadzieja dla chorych

Nowotwory należą do chorób rzadkich. Jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy wzrost zachorowalności na nie. Ten wzrost jest ponad dwukrotny! Tylko w Polsce rocznie na nowotwory zapada ok 2000 pacjentów. Duży procent tej grupy, to osoby dotknięte białaczką szpikową oraz ostrą białaczką limfoblastyczną. Dzięki postępowi medycyny i wprowadzaniu coraz bardziej innowacyjnych terapii, białaczka może być kontrolowana nawet przez kilkanaście lat, szczególnie w swojej przewlekłej postaci. Często zdarza się, że po pewnym czasie chory przestaje odpowiadać na leczenie. Szczęśliwie, pojawia się coraz więcej nowych terapii, które stanowią nadzieję dla chorych oraz ich rodzin.

Przewlekła białaczka szpikowa – PBSz

To choroba krwi, która rozwija się wolno i wolno postępuje. Polega na niekontrolowanym rozroście białych krwinek.
Większość pacjentów z PBSz ma zaburzenie chromosomalne określane mianem chromosomu Philadelphia, który powstaje wskutek wymiany fragmentów chromosomu 9.
i 22. Chromosom Philadelphia powoduje powstawanie wadliwego białka BCR-ABL, które jest odpowiedzialne za wytwarzanie nieprawidłowych białych krwinek w szpiku kostnym. Przełomem w leczeniu białaczki szpikowej nastąpił, gdy wprowadzono inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), które hamują powstawanie białka BCR-ABL i sprawiły, że u ponad 90% chorych dochodzi  do cofnięcia objawów i zatrzymania choroby w fazie przewlekłej. TKI są w tej chwili stosowane w I oraz w kolejnych liniach leczenia. Jednak istnieje odsetek pacjentów, którzy nie tolerują leczenia dostępnymi TKI, a u części pojawia się lekooporność po latach przyjmowania leku.

Ostra białaczka limfoblastyczna – OBL

Ze względu na swoją dynamikę, białaczka limfoblastyczna, wymaga zastosowania chemioterapii. Tutaj, niezwykle ważne jest, by jak najszybciej doprowadzić do remisji choroby. Remisja to stan, w którym krew obwodowa uzyska prawidłowy obraz, co umożliwia przeszczepienie szpiku. Ok. 20% chorych z OBL posiada genetyczną mutację chromosomu Philadelphia, co zmienia schemat leczenia. U tych chorych wykorzystuje się leki z grupy TKI (te same, co w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej). To oznacza, że również w tej grupie pacjentów może dojść do lekooporności, bądź nietolerancji leczenia.

Lekooporność w białaczce PBSz i OBL

W przypadku wystąpienia lekooporności w PBSz i OBL jest jedynie przeszczep szpiku. Niestety jest to zabieg obarczony znaczną toksycznością i obecnie wykorzystywany w PBSz głównie u pacjentów opornych na dostępne leki. W ostrej białaczce jest nieco inaczej, chodzi o to, aby uzyskać remisję, aby móc wykonać przeszczepienie szpiku

Lek ratujący życie

Zarówno w PBSz, jak i w OBL istnieje grupa chorych, którzy posiadają mutację T315I. To powoduje, że pacjenci są oporni na wcześniej stosowane inhibitory kinazy tyrozynowej. Jednak postęp medycyny doprowadził do opracowania leku, który upośledza zdolność także tak zmutowanych komórek do namnażania, a tym samym zatrzymuje postęp choroby. Jest nim pan-inhibitor kinazy tyrozynowej – ponatynib, który blokuje wiele szlaków sygnałowych aktywnych w komórkach nowotworowych. W przypadku białaczki z obecnością mutacji T315I jest to lek ratujący życie.

“Od pewnego czasu walczymy o dostęp do leczenia dla bardzo wyselekcjonowanej grupy pacjentów, dla których zastosowanie ponatynibu jest jedyną opcją wydłużającą życie. Pacjenci otrzymujący w tej chwili chemioterapię, albo hydroksymocznik, który jedynie łagodzi objawy, mogliby przyjmować 2 tabletki dziennie, a ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej. To tak, jakby jechać furmanką mając do dyspozycji mercedesa Mówimy tu o tych chorych z przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną, którzy posiadają mutację T315I. Nie chodzi nam o wszystkich chorych z PBSz, czy OBL, a jedynie o niewielką grupę nie więcej niż 100 osób, które są precyzyjnie molekularnie zdefiniowane” – powiedział prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant w dziedzinie hematologii.

Nadzieja na skuteczne leczenie jest bardzo ważna dla pacjentów, jak i ich rodzin czy bliskich. To właśnie ona daje siły do walki z chorobą, powoduje, że chorzy nie poddają się.

“Dlatego tak ważne jest ułatwianie chorym dostępu do innowacyjnych terapii, szczególnie w takich chorobach, gdzie czas ma tak ogromne znaczenie. Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową niegdyś umierali, dziś żyją wiele lat, odraczając czas do przeszczepienia szpiku. Niemoralne jest odbierać im szanse na życie, gdy lek ratujący życie jest w zasięgu ręki. Niestety, w Polsce proces refundacyjny trwa zbyt długo, co wielu chorym odbiera szanse na przeżycie” – powiedział dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Wskazaniem do jego zastosowania jest brak odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej (nilotynibem i dazatynibem) lub nietolerancja leczenia ze względu na działania niepożądane. Zastosowanie go mogłoby spowodować przejście choroby z fazy ostrej do przewlekłej i w ten sposób pozwolić pacjentowi doczekać do zabiegu przeszczepienia szpiku.

Lekarze powinni mieć pełną paletę możliwości wyboru odpowiednich leków
i wykorzystywania ich wedle potrzeb pacjenta, bo to oni najlepiej wiedzą, jaki lek i u kogo zastosować. Jest to szczególnie, ważne w przypadku pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną z mutacją T315I, bo dla tych pacjentów to jest sprawa życia lub śmierci. Nie dostając tego leku ich opcje terapeutyczne się kończą i gasimy im światło – powiedział Jacek Gugulski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

Lek został zarejestrowany w UE i w Polsce, ale ze względu na brak refundacji, dla polskich pacjentów nie jest jeszcze dostępny.

Fazy ostre przebiegu choroby

Fazy ostre są bardzo dynamiczne i gwałtowne. Brak odpowiedniego leczenia, może spowodować śmierć w ciągu zaledwie kilku tygodni. Liczba chorych w Polsce, którzy powinni być leczeni ponatynibem wynosi mniej niż 150 osób.

Źródło: Informacja prasowa / expertpr.pl

4.7/5 - (4 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH