Bezpieczny Poród – szkolenia dla personelu medycznego

Z początkiem lutego rozpoczęły się bezpłatne szkolenia „Bezpieczny Poród”. Korzysta z nich personel medyczny oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych szpitali tworzących Związki Wzajemności Członkowskiej w TUW PZUW.

Szkolenia odbywają się w nowo otwartym Centrum Symulacji Położniczych. Daje to możliwość przećwiczenia zabiegów położniczych w sytuacji porodu powikłanego oraz przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki. Partnerem programu „Bezpieczny Poród” jest PZU. Budowę Centrum Symulacji Położniczych sfinansowano z budżetu prewencyjnego TUW PZUW i PZU Życie.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Część teoretyczna prowadzona jest w formie seminarium na temat przebiegu porodu wraz z możliwymi powikłaniami. Część ćwiczeniowa przebiega z użyciem zaawansowanych fantomów porodowych i noworodkowych. Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanych salach porodowych tzw. Wysokiej i Niskiej Wierności.

Sala Wysokiej Wierności

W sali Wysokiej Wierności znajduje się najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”. Jego użycie pozwala na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych, między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza także możliwość przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu.

Sala Niskiej Wierności

Tę salę ćwiczeń  wyposażono w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

Symulatory porodowe SIMmom i PROMPT Flex

W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom. Używa się go do ćwiczeń, między innymi porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego.  Symulator porodowy PROMPT Flex pozwala na szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego.

Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim. Pozwala to na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku.  a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje. W ten sposób każdy uczestnik szkolenia może we własnym zakresie ocenić swoje postępowanie, współpracę z innymi biorącymi udział w symulacji a także na bieżąco omówić ze szkolącymi wszelkie wątpliwości.

Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW:

Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia porodu są szczególnie dramatyczne dla rodziny oczekującej na dziecko oraz dla personelu medycznego. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić i sfinansować szkolenia fantomowe pełniące bardzo istotną rolę w prewencji komplikacji porodowych. Chcemy wspierać naszych Członków i wspólnymi siłami podnosić poziom kwalifikacji zespołów położniczych, tak aby w przyszłości minimalizować liczbę zgłaszanych roszczeń.

Szkolenia prowadzi zespół doświadczonych położnych, perinatologów i neonatologów związanych z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o. Koszt uczestnictwa w szkoleniu finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

informacja prasowa: Biuro Prasowe PZU
Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH