Bezpieczeństwo kardiologiczne preparatu Omnic OCAS w porównaniu do tamsulosyny w kapsułkach (MR)


Badania dowiodły, że tamsulosyna OCAS jest lekiem bezpieczniejszym dla pacjentów z obciążeniami ze strony układu krążenia.

W leczeniu łagodnego przerostu stercza lekami pierwszego rzutu są antagoniści receptora α1-adrenergicznego. Środki te blokują podtypy receptora α1A i α1D znajdujące się w gruczole krokowym, szyi pęcherza moczowego i w cewce moczowej, co prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich w tych narządach i zmniejszenia komponenty dynamicznej utrudnionego przepływu.

Dobry lek z tej grupy powinien być wysoce selektywnym antagonistą oddziałującym na podtypy receptora α1A i α1D. Nie powinien jednak w znaczący sposób działać na receptory adrenergiczne w naczyniach krwionośnych.

Ze wszystkich dostępnych leków najbardziej obiecujące pod tym względem są preparaty tamsulosyny o zmodyfikowanym uwalnianiu. Na szczególną uwagę zasługuje preparat wyprodukowany według opatentowanej technologii OCAS. Istotą tej technologii jest zamknięcie substancji aktywnej w macierzy żelowej, która w początkowym odcinku przewodu pokarmowego pochłania wodę. Znacznie zmniejsza to różnice w uwalnianiu tamsulosyny w różnych odcinkach przewodu pokarmowego zawierających różne ilości wody.

Istotne jest to, że uwalnianie substancji czynnej z preparatu OCAS nie zależy od posiłku. Lekarstwo może więc być przyjmowane w najdogodniejszej dla pacjenta porze dnia. Dzięki temu wahania stężenia i maksymalne stężenie leku w surowicy jest znacznie mniejsze niż dla innych preparatów z tamsulosyną. Pozwala to zminimalizować działania niepożądane.

Interakcje leków
Większość pacjentów przyjmujących leki na łagodny przerost gruczołu krokowego to osoby starsze leczące się również na schorzenia kardiologiczne. W ich przypadku połączenie leków na wymienione dolegliwości, może wywołać na przykład podczas zmiany pozycji ciała nieoczekiwane efekty, m.in. w postaci przeciążenia serca.

Dzieje się tak, kiedy antagonista receptora α-adrenergicznego stosowany w leczeniu dolegliwości dolnych dróg moczowych oddziałuje na receptory adrenergiczne w naczyniach krwionośnych. Doprowadza to do obniżenia ciśnienia krwi, co może być szczególnie odczuwane przez pacjenta przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą. Dochodzi wówczas do hipotonii ortostatycznej, której objawem mogą być zawroty głowy lub utrata przytomności. Odpowiedzią adaptacyjną ustroju jest stymulacja adrenergiczna pobudzająca receptory α w naczyniach i ß w sercu. Powinno to doprowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi przez wzrost oporu obwodowego (skurcz naczyń) i zwiększenie pojemności minutowej (przyspieszenie akcji serca). W praktyce jednak mechanizm ten może zawieść.

Najnowsze doniesienia
W najnowszym badaniu naukowcy porównali, jaki jest wpływ na układ krążenia tamsulosyny wyprodukowanej w technologii MR, a także tamsulosyny wyprodukowanej w technologii OCAS. Ochotnicy w podeszłym wieku, cierpiący na dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych, zostali podzieleni na dwie grupy – jedna przyjmowała tamsulosynę MR, druga OCAS. Następnie porównywano odpowiedź ze strony układu krążenia w teście ortostatycznym, a także mierzono poziom tamsulosyny w surowicy.

Test ortostatyczny polega na pomiarze podstawowych parametrów fizjologicznych przy zmianie pozycji ciała z poziomej na pionową. Test ten obrazuje sytuacje występujące w normalnym życiu – przeciętnie sprawny pacjent przynajmniej raz dziennie wstaje z łóżka. W badaniu test uznawano za dodatni wtedy, gdy dochodziło do obniżenia ciśnienia krwi lub przyspieszenia tętna bądź też wtedy, gdy badany odczuwał pustkę w głowie, miał zawroty głowy lub zdarzały mu się omdlenia.

Porównując wyniki testu ortostatycznego pacjentów przyjmujących tamsulosynę OCAS i pacjentów przyjmujących tamsulosynę MR zauważono, że w pierwszej grupie znacznie rzadziej były one dodatnie. Pacjenci leczeni tamsulosyną OCAS nie zgłaszali objawów takich jak zawroty głowy czy omdlenia, co zdarzało się sporadycznie w drugiej grupie badanych osób. W pierwszej grupie zaobserwowano też znacznie mniejsze zmiany ciśnienia tętniczego, oscylujące w granicach błędu pomiarowego.

Wyniki badania potwierdziły, że tamsulosyna wyprodukowana w technologii OCAS jest lekiem zapewniającym duże bezpieczeństwo pacjentom z obciążeniami ze strony układu krążenia.

5/5 - (38 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH