Alendroniany w walce z osteoporozą


W USA leczenie złamań przekracza rocznie 10 miliardów dolarów. Zatem osteoporoza obok cierpień chorych pociąga za sobą ogromne nakłady finansowe, dlatego zapobieganie złamaniom stanowi zasadniczy cel walki z tą chorobą.

Tkanka kostna podobnie do innych tkanek organizmu ludzkiego jest w ciągłej przebudowie. Do zachowania prawidłowych właściwości i funkcji potrzebna jest równowaga pomiędzy osteoblastami (komórkami odpowiedzialnymi za odbudowę tkanki kostnej) oraz osteoklastami (komórkami odpowiedzialnymi za niszczenie tkanki kostnej). Zachwianie tej równowagi na korzyść osteoklastów prowadzi do większej łamliwości kości, co nazywamy osteoporozą.

Dwa typy osteoporozy

Osteoporoza jest uważana za chorobę cywilizacyjną związaną przede wszystkim z wydłużeniem średniej życia. Grupa robocza WHO nazwała osteoporozę chorobą układu kostnego charakteryzująca się zmniejszoną masą kości, zaburzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, powodującą zwiększoną liczbę złamań. Pierwszy typ osteoporozy – osteoporoza pomenopauzalna, w której stwierdza się najczęściej złamania kompresyjne kręgów kręgosłupa oraz złamania nadgarstka związane z upadkiem – dotyczy głównie kobiet po 50 roku życia. Drugi typ – osteoporoza starcza – charakteryzuje się zwiększonym odsetkiem złamań szyjki kości udowej oraz kręgów, dotyczy w równej mierze kobiet, jak i mężczyzn po 70 roku życia. Złamania związane z tą chorobą będą występować coraz częściej, ponieważ medycyna triumfalnie przedłużając człowiekowi życie, przedłuża starość, a nie młodość.

Ocenia się, iż tylko 1/4 chorych powraca do zdrowia, ponad połowa wymaga stałej opieki i pielęgnacji; śmiertelność w pierwszym roku od złamania wynosi ok. 40%. W USA, według danych statystycznych firm ubezpieczeniowych, leczenie złamań przekracza rocznie 10 miliardów dolarów. Jest to zatem choroba, która obok cierpień chorych pociąga za sobą ogromne nakłady finansowe; dlatego zapobieganie złamaniom stanowi zasadniczy cel walki z osteoporozą.

Bisfosfoniany

Do najczęściej stosowanych leków w walce z tą chorobą należą bisfosfoniany. Są to pochodne kwasu pirofosforowego, w którym wiązanie P-O-P zostało zastąpione trwalszym, niepodlegającym hydrolizie wiązaniem P-C-P; do atomu węgla podstawia się kolejne rodniki (R-1) i (R-2). W ten sposób powstały trzy kolejne generacje bisfosfonianów.

Bisfosfoniany hamują kalcyfikację oraz resorpcję kości zależną od osteoklastów. W zależności od budowy łańcucha bocznego poszczególnych bisfosfonianów działania te są różnie zaznaczone.
Pierwsza grupa obejmuje m.in. etidronian oraz klodronian. Długotrwałe podawanie tych związków prowadziło jednak do osteomalacji oraz samoistnych złamań.

Alendroniany

Alendroniany należą do drugiej generacji, z bardziej rozbudowanym łańcuchem bocznym zawierającym azot. Działanie antyresorpcyjne jest działaniem dominującym w tej grupie. Wiązanie alendronianu w miejscach resorpcji kości blokuje działanie resorpcyjne osteoklastów; mechanizm molekularny tego zjawiska nie jest znany. Nie udowodniono wpływu alendronianu na czynność osteoblastów. Przesuwa to równowagę procesów formowanie – resorpcja na korzyść tego pierwszego. Bezpośrednim wynikiem tego procesu jest zwiększenie gęstości kości, a tym samym zmniejszanie ryzyka złamań. Niebezpieczeństwo złamania szyjki kości udowej – jednego z najgroźniejszych powikłań osteoporozy oraz związanego z największym nakładem finansowym w leczeniu – zostaje zredukowane do 50%, natomiast ryzyko wystąpienia złamań w innych lokalizacjach zostaje zmniejszone do 30%.

Do najczęściej występujących objawów niepożądanych przy stosowaniu alendronianów należą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, głównie podrażnienia górnego przewodu pokarmowego w postaci zgagi, uczucia pieczenia w klatce piersiowej, nudności oraz wymioty. Rzadziej dochodzi do powstania nadżerek oraz owrzodzeń przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, iż są one słabo wchłaniane przez przewód pokarmowy. Nie mniejsze znaczenie ma postać, w jakiej lek jest podawany. Dlatego zaleca się przyjmowanie go rano po przebudzeniu, popijając szklanką niemineralizowanej wody (najlepiej przegotowanej) i pozostanie w pozycji pionowej do pierwszego posiłku, który można spożyć po upływie co najmniej 30 minut. Producenci stworzyli tabletki owalne i powlekane, co przyspiesza pasaż przez przełyk i zmniejsza ryzyko owrzodzenia przełyku oraz dalszych części przewodu pokarmowego. Tabletki stosowane raz w tygodniu bez wątpienia zwiększają komfort takiej terapii.

Alendronian ze względu na swoją skuteczność, łatwą doustną formę podawania i niewygórowaną cenę umożliwia jego podanie u wszystkich kobiet z menopauzalną osteopenią/ osteoporozą.


tekst: lek. med. Sabrina Koudah

4.4/5 - (89 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH