5-letni plan B

Resort zdrowia przedstawił program “Ratujmy polskie szpitale”, który jest odpowiedzią na zawetowanie przez prezydenta ustaw zdrowotnych. Program ma na celu umożliwienie reorganizacji i restrukturyzacji szpitali.

Samorządom, będącym organami założycielskimi szpitali, zaproponuje się przygotowywanie obejmujących horyzont 5 lat planów naprawczych. Mają one podlegać dwuetapowej analizie: medycznej i ekonomiczno-finansowej.

Po pozytywnej ocenie planów restrukturyzacyjnych na poziomie wojewody będą podpisywane umowy z Ministrem Zdrowia i Ministrem Finansów. Kolejnym krokiem będzie przekształcenie SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego oraz realizacja programów naprawczych.

Dla jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w programie ratowania szpitali, rząd zakłada możliwość zredukowania długu i pomoc w spłacie zobowiązań szpitali, umorzenie, bądź spłata w formie dotacji celowej, poręczenie i kredyt bankowy.

4.9/5 - (281 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH