Zespół Ekspertów Nagrody Profesorów Farmacji w roku 2010

Czytaj więcej na stronie: –

Nagroda Profesorów Farmacji

Zespół ekspertów w 2010 roku tworzą:
Elzbieta-Anuszewska-Correction.jpg
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Lidia Anuszewska
kierownik Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Doktor nauk farmaceutycznych od 1984 r. Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych od 1999 r. Profesor nauk farmaceutycznych od 2007 r.
Od 2 maja 1972 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków (poprzednio Instytut Leków i przejściowo Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego), początkowo w Zakładzie Leków Witaminowych, którego od 1992 r. była
kierownikiem. Następnie, po połączeniu w 2003 r. z Zakładem Preparatów Biologicznych, została kierownikiem nowopowstałego Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków.
Dorobek naukowy obejmuje 115 publikacji i liczne doniesienia zjazdowe z zakresu analizy farmaceutycznej oraz badań nad mechanizmami działania leków i procesami powstawania zmian nowotworowych.

  • Od 1992 r. członek/v-przewodnicząca/przewodnicząca licznych zespołów zajmujących się kwalifikacją produktów z pogranicza (m.in. Komisja Kwalifikująca Środki Wspomagające Terapię, Zespół ds. Kwalifikacji, Komisja ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza MZ, Zespół ds. Suplementów Diety Urzędu Rejestracji PLWM i PB ).
  • Od 1991 r. członek Rady Naukowej Instytutu.
  • Członek Komisji Analizy Farmaceutycznej, Komitetu Chemii Analitycznej, PAN.
  • Członek: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Europejskiego Towarzystwa Metagenezy Środowiskowej (EEMS), Europejskiego Towarzystwa Hodowli Tkanek (ETCS)

prof. Iwona Wawerkierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków biologicznie czynnych izolowanych z roślin oraz leków.
Prowadzi badania naturalnych antyoksydantów, jako składników żywności, suplementów diety i kosmetyków. Jest autorką książek o aronii, suplementach diety oraz wielu artykułów popularno-naukowych.

prof. Anna Wędzisz

Zakład Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1978 roku otrzymała stopień dr n. farm., w 1995 r. dr hab. n. farm., a w 1999 r. stanowisko prof. nadz. AM.
Od 1995 r. jest kierownikiem Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kieruje organizacją zajęć dydaktycznych z bromatologii i dietetyki na I roku kosmetologii. Od 2001 r. jest prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Jest autorem bądź współautorem 135 prac naukowych.

Czerwiecki-Ludwik.jpg

prof. dr hab. Ludwik Czerwiecki

Zakład Analizy Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego

Zajmuje się analizą żywności obejmującą: analitykę substancji dodatkowych (konserwanty, sztuczne
substancje słodzące), niektórych składników żywności (witaminy, węglowodany), substancji
obcych w żywności, szkodliwych dla zdrowia (ksenobiotyki) ze szczególnym
uwzględnieniem mikotoksyn. W tej dziedzinie prof. Czerwiecki może poszczycić się pracami
nad doskonaleniem metod chromatograficznych oznaczania mikotoksyn i innych wyżej wymienionych
substancji.

Prof. jest członkiem Gesellschaft für Mykotoxin Forschung, Rady Naukowej Instytutu
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Komitetu Redakcyjnego Roczników PZH, Komisji
Analizy Bormatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Prowadzi wykłady dla studentów
m.in. na temat zafałszowania żywności i analityki mikotoksyn. Współpracuje z Polskim Centrum
Akredytacji nad metodami analitycznymi stosowanymi do oznaczania wspomnianych wyżej
substancji w surowcach rolniczych i produktach spożywczych.

sygitowicz_grazyna.jpg
dr n. farm. Grażyna Sygitowicz

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Działalność zawodowa dr Sygitowicz skupia się wokół pracy dydaktycznej z zakresu chemii klinicznej,
biochemii klinicznej oraz biochemii klinicznej narządowej. Jest opiekunem Studenckiego
Koła Naukowego Analityki Medycznej DiagMed. Bierze aktywny udział w pracach Wydziałowej

Komisji Rekrutacyjnej WUM oraz w kursach kształcenia ciągłego farmaceutów organizowanych
przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Monitorowanej oraz Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej.
Główne zainteresowania naukowe dr Sygitowicz skupiają się na zagadnieniach patogenezy
i diagnostyki zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej.

bialek-slawomir.jpg
dr n. farm. Sławomir Białek

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Laboratoryjnej, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Stowarzyszenia
„Rynologia Polska”, The UCB Institute of Allergy oraz Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej
i Medycyny Laboratoryjnej. Zainteresowania naukowe dr. Białka koncentrują się na poszukiwaniu
laboratoryjnych wskaźników diagnostyki chorób alergicznych, a także na ocenie zmian markerów
metabolizmu tkanki kostnej. Uczestniczył w wielu projektach badawczych, których celem była ocena
kliniczna leków, głównie tych o działaniu przeciwalergicznym.
W 2001 r. uzyskał Certyfikat Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej chorób alergicznych. Jest zastępcą redaktora naczelnego ds.
naukowych w miesięczniku „Manager Apteki”.

4.8/5 - (257 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH