Wiek Serca – pomaga zmienić styl życia

Wiek Serca to narzędzie, które pomaga zmotywować pacjentów do ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Narzędzie to określa ile lat, po uwzględnieniu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ma serce człowieka. Okazuje się, że może być ono starsze niż wskazuje wiek metrykalny.

Naukowcy z Hiszpanii jako pierwsi pokazali, że posługując się narzędziem Wiek Serca, można wpłynąć na wzrost świadomości odnośnie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i promować zmianę stylu życia.

Przez 12 miesięcy prowadzili oni badania z udziałem ponad 3 tys. pacjentów, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa otrzymała szczegółową informację o ryzyku sercowo-naczyniowym wyrażonym w procentach wraz z wyjaśnieniem i poradą medyczną, druga tę samą informację otrzymała w postaci oszacowanego Wieku Serca, a trzecia grupa (kontrolna) otrzymała jedynie wskazówki na temat zdrowego stylu życia.

Wykazano, że pacjenci, którym przekazano informację o ryzyku sercowo-naczyniowym, czy to w postaci procentowej czy Wieku Serca, odnieśli większą korzyść, jeżeli chodzi o spadek tego ryzyka niż grupa kontrolna. W grupie kontrolnej po 12 miesiącach zaobserwowano pogorszenie niemal wszystkich badanych parametrów. W pozostałych dwóch grupach odnotowano poprawę, przy czym była ona wyraźniejsza w grupie drugiej. Osoby z tej grupy były najbardziej skłonne do zmiany stylu życia. Masa ciała po okresie obserwacji wzrosła w grupie kontrolnej, natomiast w grupie pierwszej i drugiej spadła.

Ponadto w grupie kontrolnej wiek serca wzrósł o 1,2 roku. W pierwszej grupie zmniejszył się o 0,3 roku, zaś w drugiej o 1,5 roku. Autorzy badania zmierzyli także liczbę utraconych lat, czyli różnicę miedzy wiekiem serca a wiekiem metrykalnym. W grupie kontrolnej liczba lat utraconych wzrosła o 0,2 roku, natomiast w grupie pierwszej spadła o 1,3 roku, a w drugiej o ponad 2,5 roku.

Badacze podkreślają, że takie rezultaty osiągnięto bez żadnej interwencji. Sukces narzędzia Wiek Serca wynika z jego prostoty – jest łatwe do zrozumienia, tanie i nieczasochłonne.

Wiek serca można oszacować korzystając z kalkulatora na stronie www.heartage.me

(Źródło: faktymedyczne.pl)

5/5 - (288 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH