Łatwiej pomóc innym niż sobie – nowotwór

Spośród wszystkich chorób nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka. Fazy przeżywania, adaptacji do choroby, ich kolejność i intensywność zależy od wielu cech osobowościowych chorego, od jego dojrzałości psychicznej, od rodzaju choroby i jej czasu trwania. Okres wstępny diagnostyczny charakteryzujesię stanem zakłócenia równowagi psychicznej, który wynika z poczucia zagrożenia i niepewności.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH