Symulacja porodu

W Warszawie powstało Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród”. Przeznaczone jest do szkolenia lekarzy, położnych, pielęgniarek, innych przedstawicieli personelu medycznego i służb ratunkowych. Instruktorami są położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy.

Budowa Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” WUM została sfinansowana z Programów Prewencyjnych PZU Życie SA i TUWPZU. Celem współpracy WUM, PZU i PTGP jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce. Patronat merytoryczny nad kursami objęło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP).

Prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM:

Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednia lub zbyt późna reakcja jest szczególnie dotkliwa, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Dodatkowo konsekwencje powikłań związane z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka, jak i dziecko. Niezmiernie istotne jest zatem odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych.

Szkolenia fantomowe

Praktyczne ćwiczenia na zaawansowanych fantomach porodowych symulujących trudne sytuacje kliniczne skracają krzywą uczenia. Poprawiają też umiejętności manualne lekarzy i pomocniczego personelu medycznego. Zwiększa to zarazem szansę na prawidłowe postępowanie w sytuacji rzeczywistego wystąpienia danego problemu klinicznego.

dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń:

Szkolenia fantomowe pełnią zatem bardzo istotną rolę w prewencji komplikacji porodowych, które coraz częściej stanowią przyczynę roszczeń pacjentów.

Sala Porodowa Wysokiej Wierności

Centrum wyposażone jest w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe. Sala Porodowa Wysokiej Wierności oferuje najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”. Pozwala on na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia również ćwiczenie zabiegów położniczych. Między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza możliwości przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki. np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu.

Sala Ćwiczeń Niskiej Wierności

Sala Ćwiczeń Niskiej Wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.
W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom. Służy on między innymi do ćwiczeń porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego. Dostępny symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony jest do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego.

Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim. Pozwala ona na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje.

Informacja prasowa: rzecznik prasowy WUM

 

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH