Światowe Dni Spirometrii

Od 10 do 20 września 2014 r. w całej Polsce, w ponad 100 zarejestrowanych ośrodkach i miejscach użyteczności publicznej odbędą się bezpłatne badania spirometryczne. Adresy placówek uczestniczących w kampanii można znaleźć na stronie: www.astma-alergia-pochp.pl
Organizatorem Światowych Dni Spirometrii z poziomu europejskiego jest European Respiratory Society – organizacja skupiająca lekarzy oraz European Lung Foundation – organizacja składająca się z pacjentów i ludzi dobrej woli, którym zależy na idei promowania zdrowia oddechowego. Inicjatorem badań w naszym kraju są Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Wojskowy Instytut Medyczny. List do uczestników i organizatorów wystosował Prezydent RP Bronisław Komorowski, a kampania została objęta patronatem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”.
Motywem wiodącym tegorocznej kampanii jest jakość powietrza, jako jednego z czynników warunkujących i oddziałujących na zdrowie oddechowe. Istotne jest uświadomienie Europejczykom źródeł zagrożeń i faktów naukowych związanych z jakością powietrza, a tym samym wpływu zanieczyszczeń na stan układu oddechowego i potencjalnych konsekwencji związanych z przebywaniem i ekspozycją na czynniki ryzyka.
Spirometria to nieinwazyjne badanie, niezbędne do rozpoznania POChP, choroby która skraca życie chorych w stosunku do zdrowych rówieśników o ok. 10 lat, na którą w Polsce choruje ok. 2.100.000 osób. Niestety, tylko ¼ z nich ma postawioną odpowiednią diagnozę, która umożliwia prawidłowe leczenie. Na efekty leczenia niewątpliwy wpływ ma stopień przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta, do czego przyczynia się odpowiednia terapia akceptowana przez chorego i właściwie dobrana do poziomu nasilenia objawów, oraz prosty i zrozumiały w obsłudze inhalator. Nieoceniony jest też czas poświęcony choremu na edukację i objaśnienie sposobu leczenia. Badania wykazują ponadto, że pacjenci chętniej stosują przepisaną terapię, jeśli lek można przyjmować raz, a nie kilka razy na dobę.
Światowe Dni Spirometrii są organizowane raz na dwa lata. Pierwsze takie dni miały miejsce w 2010 r. W 2014 r. wydarzeniem inaugurującym kampanię jest kongres naukowy w Monachium w dniach 6-10 września, gdzie rozpocznie się wykonywanie powszechnych badań spirometrycznych dla mieszkańców Monachium (badania ze strony polskiej wykonywali będą dr Piotr Dąbrowiecki i dr Artur Badyda). Od początku istnienia inicjatywy Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Wojskowy Instytut Medyczny włączają się aktywnie w obchody Światowych Dni Spirometrii (2010, 2012), także będąc inicjatorem Polskiego Dnia Spirometrii, w latach pomiędzy kolejnym obchodami światowymi tj. w 2011 i 2013.
W ciągu 4 lat ponad 30.000 Polaków wykonało badanie spirometryczne korzystając z pomocy organizatorów Dni Spirometrii, spośród nich 15% badanych uzyskało nieprawidłowe wyniki i otrzymało list do swojego lekarza, aby podjął diagnostykę w kierunku POChP lub astmy.
Stale rosnąca liczba wykonywanych testów spirometrycznych w grupie ryzyka, a w związku z tym stwierdzonych obturacji, świadczy o poprawności przyjętej formuły i jest dowodem na wzrost rangi zdrowia oddechowego w świadomej profilaktyce. Natomiast, stale wysoka liczba włączających się placówek i samych lekarzy do obchodów Dni Spirometrii dowodzi skutecznej mobilizacji środowiska medycznego i w tych „trudnych czasach” przypomina, że bycie lekarzem to powołanie, a nie tylko zwykła praca.
Więcej informacji:
na stronie: www.astma-alergia-pochp.pl

4.5/5 - (308 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH