Studenckie koła naukowe


Powstają przy wielu uczelniach. Skupiają studentów, którzy są zainteresowani medycyną i chcą nie tylko zaliczać egzaminy, ale też wiedzieć więcej. W studenckich kołach dzieje się wiele. Powstają tam prace NAUKOWE, organizowane są konferencje krajowe i zagraniczne. Prezentujemy kilka SKN, zachęcamy do tworzenia kolejnych.

  • ###Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe Studentów Medycyny
    Pierwsze w Polsce Koło Naukowe Socjologii Medycyny powstało w 1978 roku w Lublinie. Jego członkami są zarówno studenci z wydziałów lekarskich, jak i socjologii. Brali udział w konferencjach studenckiego ruchu naukowego, ważniejszych zjazdach socjomedycznych oraz w socjomedycznych badaniach naukowych. Studenci publikują artykuły w monografiach naukowych, ogólnopolskich periodykach naukowych, biorą udział w programach telewizyjnych, prowadzą audycje radiowe.
    (Luiza Nowakowska)

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Władze Studenckiego Towarzystwa Naukowego mają możliwość udzielania rekomendacji podczas przyznawania stypendiów naukowych, w konkursach na praktyki zagraniczne, w przyznawaniu grantów na przedsięwzięcia naukowe.
Ponadto STN zapewnia członkom stały dostęp do najnowszych informacji medycznych oraz umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Największym dotychczas realizowanym projektem STN jest Kongres Naukowy Młodych Medyków, organizowany od przeszło 20 lat. Na tegorocznym kongresie przedstawiono ponad 275 prac naukowych przygotowanych przez ponad 1000 autorów. Corocznie Towarzystwo przyznaje „Złotą Odznakę STN” absolwentom oraz pracownikom naukowym WUM, a ponadto nadaje także tytuł „Przyjaciela STN”.
(Stanisław Szuflik)

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Lublinie
Studenci mogą prowadzić badania w laboratoriach Pracowni Cytogenetycznej, Pracowni Mutacji Punktowych oraz Pracowni Hodowli Komórkowych. Ich wyniki są publikowane na konferencjach naukowych, zarówno studenckich, jak i lekarskich, a także w czasopismach naukowych i monografiach. Ostatnio zespół koła wszedł w skład komitetów organizacyjnych IX Ogólnopolskiego Sympozjum „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”, a także III Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
(Przemysław Łodej)

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii UM w Gdańsku
Na spotkaniach są prezentowane prace poglądowe lub wyniki własnych badań z zakresu neonatologii oraz omawiane problemy noworodków znajdujących się na Oddziałach Fizjologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Studenci uczestniczą w dyżurach lekarskich w Klinice Neonatologii. Istotnym elementem działalności koła jest praca naukowa. W minionych latach były prowadzone badania dotyczące martwiczego zapalenia jelit, stosowania nowoczesnej metody Infant Flow Advance u noworodków z niewydolnością oddechową oraz problematyki bólu u noworodków. W bieżącym roku akademickim prowadzone będą m.in. badania nad wpływem wcześniactwa na dalszy rozwój dzieci.
(Agnieszka Szatewicz)


  • ##KONKURS DLA STUDENTÓW!
    Gorąco zachęcamy do nadsyłania prac naukowych do naszej redakcji (e-mail: [email protected]). Objętość tekstu nie powinna przekraczać 3 tys. znaków. Najciekawsze z nich opublikujemy na łamach „Świata Lekarza”. W listopadzie 2009 roku Rada Naukowa naszego magazynu wybierze najbardziej interesującą z prezentowanych prac. Jej autor otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

4.8/5 - (314 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH