Słyszeć znaczy rozumieć

Rozpoczął się rok szkolny. Warto zadbać o badanie słuchu u dzieci – jego ubytek może być przeszkodą w rozumieniu oraz przyswajaniu wiedzy.

Zdolność słyszenia stanowi integralną część naszego życia, a większość ludzi uważa ją za całkowicie naturalną.

WHO szacuje, że co najmniej 250 mln ludzi ma problemy ze słuchem. Ponieważ słyszenie jest podstawową funkcją komunikacji, ubytek słuchu powoduje znaczne obniżenie jakości życia i może prowadzić nawet do całkowitej izolacji społecznej oraz depresji.

Niedosłuch jest szczególnie dotkliwy dla dzieci w wieku szkolnym.
Gdy uczą się i rozwijają swoje postrzeganie świata, a kontakty z rówieśnikami stanowią bardzo ważny element w życiu każdego małego człowieka.

Nawet najmniejszy ubytek słuchu w wieku dziecięcym wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka.
Złe słyszenie zaburza czynności poznawcze i intelektualne. Przez brak właściwej komunikacji z otoczeniem, pozycja takiego dziecka w środowisku szkolnym jest dosyć trudna.

Zaburzenia słuchu są bardzo zróżnicowane.

Klasyfikacja audiometryczna ubytku słuchu pozwala nam rozróżniać kilka poziomów ubytków słuchu*. Są to:

  • normalny próg słyszenia do 20 dBHL – słyszenie prawidłowe.

  • lekki ubytek słuchu do 40 dBHL – dziecko z niedosłuchem na tym poziomie ma problemy ze śledzeniem toku – lekcji, ma również zaburzenia koncentracji.

  • średni ubytek słuchu do 70 dBHL – dziecko nie słyszy intonacji wypowiedzi, ma trudności w odbiorze potocznej mowy, ubogie słownictwo i popełnia błędy gramatyczne w wypowiedziach.

  • ciężki ubytek słuchu do 90 dBHL – percepcja dziecka z takim ubytkiem słuchu jest bardzo ograniczona. Na tym poziomie odbieranie mowy potocznej nie jest możliwa bez aparatów słuchowych.

  • głęboki – ubytek słuchu powyżej 90dBHL – mowa odbierana jest tylko na poziomie wzrokowym. Dziecko uczy się na pamięć, bez rozumienia treści. Jego kontakty z otoczeniem są mocno utrudnione również ze względu na niewyraźną wymowę.

Regularne badanie słuchu dziecka oraz obserwowanie jego rozwoju jest ważne, nie tylko w pierwszych miesiącach życia, ale również w okresie dorastania. Każde upośledzenie słuchu, należy jak najwcześniej leczyć i rehabilitować, aby zapewnić dziecku, jak najbardziej komfortowe funkcjonowanie w jego środowisku, nie tylko szkolnym.

*Kinga Bondar, ”Wpływ niedosłuchu na rozwój dziecka”, Biuletyn PSPS, kwiecień 2009

4.5/5 - (298 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH