Rozporządzenie w zakresie zranień ostrymi narzędziami

Opublikowano długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. To akt wdrażający do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2010/32/EU.

Prof. Andrzej Gładysz z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ocenia, że zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązania idą w dobrym kierunku, ale pełną regulację w tym zakresie należy wprowadzić aktem wyższego rzędu (ustawą).

-Rozporządzenie jest pierwszą próbą kompleksowego uregulowania zagadnienia dotyczącego ekspozycji zawodowej. To krok w dobrą stronę, lecz najważniejsza będzie teraz egzekucja zawartych w nim przepisów. Jednym z najważniejszych postanowień rozporządzenia jest konieczność zapewnienia przez pracodawcę sprzętu medycznego, który zawiera mechanizmy chroniące go przed zranieniem, jak również zakwalifikowanie samego zakłucia jako wypadku przy pracy, co wzmacnia pozycję pracownika w przypadku dostępu do działań poekspozycyjnych czy chociażby odszkodowawczych – mówi prof. Gładysz.

W myśl nowego rozporządzenia, pracodawcy zostali zobligowani do stosowania wszelkich dostępnych środków do eliminacji zranień ostrymi narzędziami wśród pracowników, w tym do zapewnienia dostępu do sprzętu ze specjalnymi zabezpieczeniami.

Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka nie rzadziej niż raz na dwa lata, w której musi uwzględniać ocenę dostępności personelu do rozwiązań chroniących przed zranieniem.

Rozporządzenie wprowadza również całkowity zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzie, co często bywało przyczyną zranień.

Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany do informowania o sposobach zapobiegania zranieniom, promowania dobrych praktyk oraz wdrożenia procedury poekspozycyjnej. Ponadto obowiązkowe będzie wprowadzenie szkoleń w zakresie postępowania i zgłaszania zranień.

Raz na pół roku pracodawcy będą sporządzać raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. – (…) Będzie to swoiste kompendium wiedzy o zabezpieczeniu pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami. Mam tylko nadzieję, że pracodawcy – szczególnie z sektora publicznego – nie będą uchylali się od tych obowiązków. (…) – dodaje prof. Gładysz.

Za nieprzestrzeganie nowego prawa grozi kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

(Źródło: On Board Public Relations)

4.9/5 - (338 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH