Refundacja nowych leków II linii szansą dla pacjentów chorych na SM

Chorzy na stwardnienie rozsiane czekają na wyrównanie dostępu do nowoczesnych terapii w II linii leczenia. Po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu pacjenci mają możliwość leczenia jedynie dwoma lekami z drugiej linii, podczas gdy w pierwszej linii dostępnych jest dziewięć preparatów.

Chorych w walce z SM wspiera Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundacja „SM-Walcz o siebie”. Liczą one na rozszerzenie opcji terapeutycznych w ramach leczenia stwardnienia rozsianego.

Coraz lepszy dostęp do nowoczesnych terapii

Pacjenci doceniają dotychczasowy wkład Ministerstwa Zdrowia w poprawę dostępności nowoczesnych metod leczenia stwardnienia rozsianego. Szeroki wybór leków pierwszej linii i związana z tym duża możliwość personalizacji leczenia minimalizują niepożądane skutki terapii niedostosowanej do pacjenta, co znacząco wpływa na poprawę jakości życia chorych na SM. Ministerstwo Zdrowia niedawno wydłużyło także możliwość stosowania jednego z dwóch leków dostępnych w II linii leczenia – chorzy mogą teraz przyjmować obydwa leki dłużej niż 5 lat. Pozytywne efekty działań Ministerstwa z ostatnich kilku lat widoczne są również w statystykach ZUS. Zgodnie z nimi rośnie liczba chorych z SM, którzy są aktywni zawodowo.

Program lekowy II linii

Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w zakresie zwiększenia dostępności leczenia, szczególnie w przypadku niepowodzenia leczenia lekami pierwszego rzutu. Z programu lekowego II linii korzysta w Polsce jedynie 10% chorych na SM. To jeden z najniższych wyników w całej Unii Europejskiej.

Dostępność leków w innych krajach

Dla porównania w Szwecji i Norwegii z leków II linii korzysta już ok. 40% pacjentów, w Grecji i Słowacji ok. 30%, na Węgrzech, w Słowenii i Czechach ok. 25% oraz ok. 20% na Litwie, Łotwie i Estonii.

Refundacja nowych leków w II linii programu leczenia SM

Ministerstwo Zdrowia rozpatruje wnioski w sprawie o refundacji 3 nowych leków w II linii programu leczenia stwardnienia rozsianego. Poszerzenie II linii zwiększyłoby skuteczność terapii. Szybkie dobranie odpowiedniego leku zapobiega trwałemu uszkodzeniu mózgu u chorego, co chroni pacjentów z SM przed niepełnosprawnością. Wprowadzenie nowych leków dla chorych oznacza przede wszystkim spersonalizowane podejście do leczenia, dostosowane nie tylko do indywidualnego przebiegu choroby i bezpieczeństwa pacjentów podczas długookresowej terapii, ale także do ich potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem w życiu prywatnym.

Poprawa diagnostyki SM

Coraz częściej chorzy zostają zdiagnozowani już po wystąpieniu pierwszych objawów. Trafniejsze rozpoznanie powiększa grupę chorych na stwardnienie rozsiane, a tym samym wpływa na konieczność wprowadzenia nowych form leczenia. Ze względu na istniejący już program lekowy II linii oraz ograniczoną liczbę pacjentów, eksperci szacują, że wprowadzenie nowych leków nie wiązałoby się z dużymi kosztami dla Ministerstwa. Chorzy mają nadzieję na wprowadzenie optymalnej terapii zgodnej ze światowymi standardami postępowania w SM, poprawiającej ich komfort i jakość życia.

Ze stwardnieniem rozsianym zmaga się blisko 2,5 miliona osób na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce na SM choruje około 45 tysięcy osób. Stwardnienie rozsiane najczęściej dotyka osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat.

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH