RAPORT: Społeczny obraz cukrzycy

Szacuje się, że Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób. Niestety liczba ta stale wzrasta. Rocznie z powodu jej powikłań umiera około 21 tysięcy z nich . Nadal wielu Polaków nie potrafi wymienić poprawnie jej powikłań, a co 10. nigdy nie badał poziomu glukozy we krwi – wynika z badania „Społeczny obraz cukrzycy”, przeprowadzonego przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą w ramach kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”.

Niedostateczna wiedza na temat cukrzycy

Wiedza Polaków na temat cukrzycy jest nadal niedostateczna. Jak wynika z badań, Polacy wymieniają najczęstsze objawy wskazujące na zachorowanie na cukrzycę takie jak: wysoki poziom stężenia  cukru we krwi (57%), uczucie senności w ciągu dnia (55%), zmęczenie i osłabienie (49%).

Badani, zapytani o to, jakie są skutki zdrowotne cukrzycy, wskazywali najczęściej:

 • śpiączkę cukrzycową (62%)
 • stopę cukrzycową (52%)
 • pogorszenie wzroku (43%)
 • amputację nogi (41%)
 • uszkodzenie nerek (38%)
 • zaburzenia krążenia w kończynach (35%)

Przy czym badani z cukrzycą znacznie częściej niż badani, którzy nie byli chorzy na cukrzycę wskazywali na takie dolegliwości jak:

 • retinopatia (29% diabetycy vs. 16% nie-diabetycy)
 • zawał serca (27% diabetycy vs. 15% nie-diabetycy)
 • zaburzenia koncentracji (26% diabetycy vs. 17% nie-diabetycy)
 • udar mózgu (25% diabetycy vs. 12% nie-diabetycy)
 • uszkodzenia nerek (51% diabetycy vs. 36% nie-diabetycy)

Sposoby zapobiegania cukrzycy – badanie

Respondenci, zapytani o wskazanie sposobów zapobiegania cukrzycy to:

 • sprawdzanie poziomu cukru we krwi (71%)
 • aktywność fizyczna (65%)
 • zmniejszenie ilości spożywanego cukru (60%)

Jednocześnie ponad połowa badanych (53%) zadeklarowała, że sprawdziła poziom
cukru we krwi więcej niż rok temu. 16% badanych nie pamięta, kiedy robił badania lub nie robił ich nigdy.

Kto jest narażony na cukrzycę?

Jak wynika z badań, zachorowaniem na cukrzycę najbardziej narażone są osoby: mające nadwagę lub otyłe (59%), które miały lub mają w rodzinie chorych na cukrzycę (49%), prowadzące mało aktywny tryb życia (45%), jedzące posiłki i pijące napoje z dużą zawartością cukru (38%).

Co ciekawe, w przeciągu ostatnich 7 lat wiedza Polaków na temat cukrzycy tylko nieznacznie wzrosła.

Stan edukacji o cukrzycy w Polsce

Jak pokazują raporty, jeszcze kilka lat temu co piąty Polak nigdy nie wykonywał badania poziomu cukru we krwi. Dziś sytuacja wygląda lepiej – obecnie nie robi tego co 10% z nas. Znacznie wzrosła też wiedza na temat skutków cukrzycy – najczęściej wymienianymi skutkami jest śpiączka cukrzycowa, stopa cukrzycowa, zaburzenia widzenia i pogorszenie widzenia. W badaniu z 2010 roku niemal 35 proc. osób zupełnie nie znało odpowiedzi na to pytanie.

Obecnie mamy też większą wiedzę na temat objawów cukrzycy – według badanych o zachorowaniu świadczy najczęściej wysoki poziom stężenia cukru we krwi, uczucie senności w ciągu dnia a także zmęczenie i osłabienie. Jeszcze w 2010 roku aż co 4. ankietowany nie potrafił wskazać żadnego objawu choroby, teraz jest to zaledwie ok. 4 proc. Polaków.

Z kolei porównując wyniki badań wśród osób chorych na cukrzycę nie widać większych różnic
w rozkładach odpowiedzi na poszczególne pytania zadane w ankiecie. W 2010 roku 3 na 4 badane osoby deklarowały, że stosują̨ dietę dla osób z cukrzycą, w 2017 roku taką deklarację złożyły 2 na 3 osoby.

Ponadto w porównaniu do badania z 2010 roku zwiększyła się liczba osób, które o swojej chorobie rozmawiają przede wszystkim z diabetologiem, w 2010 roku była to co czwarta osoba, a w 2017 roku co trzecia.

W porównaniu do 2010 r. zmniejszyła się grupa osób, która nie dokonuje pomiarów poziomu
hemoglobiny glikowanej HbA1c.

Rola administracji w edukacji cukrzycowej

Jednym z elementów projektu było także zebranie danych na temat świadomości cukrzycy wśród urzędników Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

Niemalże wszyscy badani (97%) wskazali prawidłowy sposób mierzenia cukru. Dziewięciu na
dziesięciu badanych (91%) prawidłowo wskazało schorzenia układu sercowo-naczyniowego
jako powikłania cukrzycy. Ośmiu na dziesięciu respondentów (79%) prawidłowo
zidentyfikowało hipoglikemię.

Ponad połowa badanych (58%) prawidłowo rozpoznała najczęściej występujący typ cukrzycy
(cukrzyca typu 2), a 54% poprawnie wskazało, że na cukrzycę w Polsce choruje ponad 2
miliony osób. Tylko co dziewiąta osoba potrafiła prawidłowo wskazać wszystkie skuteczne
działania profilaktyczne, pozwalające na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na cukrzycę
typu 2.

Badani najsłabiej zaznajomieni byli z wiedzą na temat pierwszych objawów cukrzycy (3% poprawnych wskazań) oraz grup ludzi, którzy są najbardziej narażeni na rozwój cukrzycy typu 2 (2% poprawnych wskazań).

Ścigamy się z cukrzycą – ścigamy się z powikłaniami

W dniu 23.11.2017 odbyła się debata Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pt.: „Ścigamy
się z cukrzycą – ścigamy się z powikłaniami”. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji
pacjenckich i eksperci podkreślali, że jedynie integracja pacjentów, środowiska lekarskiego
i administracji publicznej może doprowadzić do systemowych rozwiązań w leczeniu cukrzycy
i jej powikłań. Obecna na debacie poseł Lidia Gądek zapowiedziała także złożenie interpelacji
do Ministra Zdrowia w sprawie wdrożenia Narodowego Programu Walki z Cukrzycą. Patronat
nad debatą objął Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński.

Ekspert prof. Tomasz Klupa, który uczestniczył w spotkaniu dodał również, że są pewne
obszary w diabetologii, które wymagają poprawy:

„Na plus oceniam edukację i programy prowadzone m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Jeśli natomiast chodzi o cukrzycę typu 1, jeszcze kilka lat temu byliśmy blisko awangardy europejskiej – mamy niezły
system refundacji osobistych pomp insulinowych, jednak system ten nieco się zatrzymał. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze technologie, dzięki którym może znacznie poprawić się jakość życia pacjentów. Każdy rok funkcjonowania bez tych rozwiązań jest dla nich sporym obciążeniem. Natomiast sytuacja chorych na cukrzycę typu 2 wygląda bardzo źle – zapewnienie tym pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii jest w mojej ocenie najważniejszą potrzebą współczesnej diabetologii.”

Badanie „Społeczny obraz cukrzycy” zostało przeprowadzone przez Koalicję na Rzecz Walki
z Cukrzycą w ramach kampanii społecznej „Ścigamy się z cukrzycą”. Pierwszym elementem
projektu badawczego było badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków.
Celem badania było określenie poziomu wiedzy Polaków na temat objawów i skutków
cukrzycy. Badanie zostało zrealizowane w pierwszym tygodniu czerwca 2017 roku przy
pomocy techniki CAWI na panelu internetowym SW Research.

W badaniu wzięło udział 1007 respondentów powyżej 18 roku życia. Siedmiu na dziesięciu badanych (70%) nie chorowało na cukrzycę. Diabetykiem była co siódma osoba (14%). Drugim elementem badania była analiza ankiet przeprowadzonych podczas warsztatów „ABC Cukrzycy bez powikłań” wśród osób chorych na cukrzycę.

Społeczny obraz cukrzycy_raport


Źródło: informacja prasowa / scigamysiezcukrzyca.pl

5/5 - (2 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH