Pielęgniarki wiedzą więcej

Pielęgniarki wiedzą więcej po szkoleniach onkologicznych


Pod koniec 2011 roku stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych podsumowały szkolenia dla pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych z zakresu onkologii.

Dzięki projektowi „Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ” 400 pielęgniarek z połowy polskich województw zdobyło podstawową wiedzę z zakresu m.in. edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania nowotworów i udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom.

Środki na realizację projektu pochodziły z grantu przyznanego Polskim Amazonkom przez fundację Bristol-Myers Squibb w ramach jej programu „Bridging Cancer Care”. Cykl szkoleń rozpoczął się 25 listopada 2010 roku w Warszawie w Centrum Onkologii. Następnie odbyły się szkolenia w siedmiu województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. W każdym z nich zakwalifikowano na szkolenie 50 pielęgniarek wytypowanych przez realizatorów we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, rodzinnego i Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych. Pierwszeństwo miały pielęgniarki z miast, w których nie ma ośrodka onkologicznego, oraz z wiejskich ośrodków zdrowia, a więc terenów, gdzie pacjenci i pielęgniarki mają ograniczony dostęp do specjalisty w dziedzinie onkologii.

Cykl wykładów
Podczas dwudniowego szkolenia prowadzonego przez specjalistów w dziedzinie onkologii, epidemiologii, psychoonkologii i pielęgniarstwa onkologicznego – pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej zdobyły wiedzę na temat: prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka powstawania nowotworów złośliwych, obserwacji i samobadania pod kątem występowania wczesnych objawów, badań przesiewowych i diagnostyki podejrzanych zmian, edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie zapobiegania i minimalizowania niepożądanych objawów leczenia, udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom.

Projekt miał charakter kaskadowy – uczestniczki zostały zobowiązane do przygotowania „Projektu szerzenia wiedzy”, tak aby wiedza zdobyta podczas szkolenia mogła zostać przekazana dalej i zastosowana w warunkach pracy pielęgniarek. Nadesłano 147 sprawozdań z realizacji projektów (większość była przygotowywana zespołowo). Ich tematyka była różnorodna, jednak najczęściej dotyczyła profilaktyki chorób nowotworowych.

Rola pielęgniarek
Pielęgniarki POZ, ze względu na swoje szczególne usytuowanie w systemie ochrony zdrowia, mogą pełnić szczególne role doradców i edukatorów, dostarczając niezbędnej specjalistycznej wiedzy zarówno choremu, jak i osobom z jego otoczenia. Projekt szkoleniowy, który zrealizowaliśmy wspólnie z Ruchem Społecznym Polskie Amazonki, wyposażył pielęgniarki w niezbędne narzędzia, umiejętności i wiedzę, które pomogą im tę rolę właściwie spełniać.

Według szacunków Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, w Polsce żyje około 390 000 osób z chorobą nowotworową. Współczesna medycyna przynosi coraz to nowe metody leczenia: chemioterapię, immunoterapię, leczenie biologiczne, które dają chorym coraz większe szanse na wyleczenie lub wydłużenie życia. Niestety, większość z dostępnych metod wiąże się z występowaniem objawów niepożądanych. Ze względu na to, że większość z nich może pojawić się, kiedy pacjent przebywa w domu, bardzo ważnym zadaniem pielęgniarki jest edukacja obejmująca zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

W bieżącym roku stowarzyszenie podejmie działania zmierzające do zebrania środków finansowych na zrealizowanie podobnych szkoleń dla pielęgniarek z terenu pozostałych ośmiu województw.


Elżbieta Kozik
prezes zarządu stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny

#Poprawić sytuację pacjentów
Jednym z podstawowych zadań, które postawiliśmy sobie jako ruchowi społecznemu, jest nieustanne poszukiwanie nowych możliwości poprawy sytuacji chorych na choroby nowotworowe w Polsce. W trakcie konkursu na projekt edukacyjny, zorganizowanego przez fundację Bristol-Myers Squibb, skupiłyśmy się na znalezieniu luki w naszym systemie, której wypełnienie będzie miało realny wpływ na polepszenie jakości opieki na chorymi. Nasze własne doświadczenia i obserwacje przywiodły nas do pomysłu szkoleń dla pielęgniarek, bo widzimy w tej grupie niewykorzystany potencjał. Jesteśmy przekonane, że szkolenia zainspirują je do większej aktywności na rzecz chorych onkologicznie.

4.7/5 - (292 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH