Papierosy, kawa, leki


Popularne połączenie: papieros i kawa to klinicznie udokumentowany przykład zwiększania efektu działania kofeiny przez składniki dymu tytoniowego.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne obecne w dymie tytoniowym są silnymi induktorami izoform 1A1, 1A2 i 2E1 cytochromu P450, przy czym – jak wiadomo z poprzednich artykułów poświęconych interakcjom – izoforma 1A2 odgrywa ważną rolę w metabolizmie wielu substancji aktywnych.
Aby leczenie u palaczy było skuteczne, niekiedy potrzebne są większe dawki leku wchodzącego w interakcje ze składnikami dymu tytoniowego. Podobnie, zmniejszenie dawki leku może być konieczne podczas rzucania palenia, aby zapobiec działaniom niepożądanym.
Znaczenie kliniczne interakcji
Wśród powszechnie stosowanych leków, które są substratami dla CYP1A2, możemy wyróżnić: teofilinę, fluwoksaminę, kofeinę, kumaryny (warfaryna), klozapinę i olanzapinę. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie interakcje ze składnikami dymu tytoniowego są klinicznie istotne. Ważnymi czynnikami określającymi znaczenie kliniczne tych interakcji są: stopień, w jakim lek ulega metabolizmowi przez CYP1A2 (interakcja jest najbardziej znacząca, gdy CYP1A2 jest główną drogą eliminacji) oraz indeks terapeutyczny leku – substratu
CYP1A2. W przypadku leku o wąskim indeksie (np. teofilina), niewielkie zmiany w jego stężeniu we krwi mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo terapii.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku rzucenia palenia efekt braku indukcji cytochromu uwidacznia się dopiero po tygodniu. Tym samym w przypadku krótkotrwałego okresu bez palenia (np. nagły pobyt w szpitalu) dostosowanie dawki leku zazwyczaj nie jest konieczne.
U osób palących oraz rzucających palenie należy zwrócić szczególną uwagę na substancje, takie jak teofilina, olanzapina, klozapina, kofeina i warfaryna – ze względu na możliwość nasilenia ich działania.
Interakcje farmakodynamiczne
Interakcje farmakodynamiczne, do których może dojść u palaczy, można przypisać składnikom dymu tytoniowego, w tym nikotynie. Do leków, które wchodzą w najbardziej znaczące klinicznie interakcje u palaczy, należą: hormonalne środki antykoncepcyjne (zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia), kortykosteroidy wziewne (skuteczność może być zmniejszona u palaczy z astmą) oraz beta-blokery (nikotyna, która wpływa na układ współczulny, może niwelować ich działanie).


#ZALECENIA

Niestety brak jest ścisłych wytycznych jak należy postępować w przypadku pacjentów palących papierosy. Generalne zalecenia w przypadku rozpoczynania terapii substratami CYP1A2 to:

  • uzyskanie odpowiedniej informacji o pacjencie (czy jest w grupie ryzyka),
  • określenie znaczenia klinicznego wszelkich możliwych interakcji,
  • monitorowanie skuteczności terapii i możliwych działań niepożądanych,
  • ewentualne skierowanie pacjenta do lekarza w celu dostosowanie dawki.

Podobny wywiad warto zebrać także w przypadku, gdy pacjent zdecydowany jest rzucić palenie i zaopatruje się w aptece w odpowiednie w tym celu środki.

4.4/5 - (320 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH