Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.

Omnic OCAS


Ocenia się, że łagodny przerost prostaty dotyka ponad połowę mężczyzn powyżej 50. roku życia, ok. 60 proc. mężczyzn ponad 70-letnich i 90 proc. ponad 80-letnich.
W Polsce problem ten dotyczy ponad 2 mln osób.

Leczenie łagodnego przerostu stercza
Łagodny przerost prostaty można leczyć farmakologicznie albo zabiegowo.

W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki blokujące receptor . W gruczole krokowym, w szyi pęcherza moczowego oraz w cewce moczowej jest dużo receptorów alfa1, podtypu alfa1A. W łagodnym przeroście prostaty zwiększa się ich liczba, dochodzi także do ich pobudzenia, co wywołuje skurcz mięśni gładkich i powoduje powstanie przeszkody w oddawaniu moczu. Występuje wówczas nadwrażliwość okolicy krocza i uczucie podrażnienia pęcherza i cewki moczowej.

Zablokowanie receptorów znajdujących się w tych strukturach powoduje ustąpienie uczucia podrażnienia i ułatwia oddawanie moczu. Korzystne jest przy tym wybranie leku selektywnie blokującego receptory alfa znajdujące się w końcowym odcinku układu moczowego – teoretycznie pomoże to uniknąć działań niepożądanych ze strony układu krążenia.

W praktyce stosowane leki nie są selektywne w stosunku do danego podtypu receptora. Można natomiast dobrać preparat o wysokiej selektywności, który silnie oddziałuje na dany podtyp receptora (na receptor adrenergiczny występujący w prostacie), słabo zaś na pozostałe podtypy receptora alfa (co znacznie zmniejszy objawy niepożądane ze strony układu krążenia). Istotne jest nieprzekraczanie zalecanego stężenia terapeutycznego. Jeśli w układzie moczowym będzie zbyt dużo antagonisty względnie selektywnego w stosunku do ilości receptorów, to mimo słabego działania na pozostałe podtypy receptora alfa-adrenergicznego, wywołane zostaną objawy niepożądane.

Tamsulosyna
Powszechnie stosowanym lekiem w terapii łagodnego przerostu prostaty jest tamsulosyna. Jest ona antagonistą receptora 1 działającym głównie na podtypy alfa1A i alfa1D.

Tamsulosyna ma duże powinowactwo do prostaty, co wraz z jej wysoką selektywnością i istnieniem postaci leku o przedłużonym uwalnianiu czyni ją preparatem bardzo dobrze nadającym się do leczenia łagodnego przerostu stercza.

Uwalnianie substancji aktywnej z powszechnie stosowanego preparatu MR zależy od posiłku. Zaleca się przyjmowanie leku po śniadaniu. Jeśli pacjent zażyje go na czczo, maksymalne stężenie w osoczu zwiększy się o 70 proc. Mogą wówczas wystąpić objawy niepożądane (zawroty i bóle głowy, kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego przy wstawaniu oraz utrata przytomności). Dostępne na rynku postacie MR tamsulosyny wymagają obecności wody w przewodzie pokarmowym. Przez to uwalnianie leku po przejściu kapsułki do jelita grubego jest słabe – w tej części układu pokarmowego wody jest stosunkowo mało w porównaniu z pozostałym odcinkiem. Technologia istniejących na rynku postaci MR tamsulosyny generalnie oparta jest na uwalnianiu stałych ilości leku pod wpływem wody wnikającej do wnętrza preparatu. Rozwiązania techniczne w przypadku poszczególnych postaci leku są różne, ale idea jest zbliżona i – jak już wspomniano – wymaga obecności wody w otoczeniu danego preparatu. Dodatkowym problemem jest jednak często występujące u osób starszych słabe nawodnienie organizmu związane z obniżonym pragnieniem.

Dlatego ważnym zadaniem stało się opracowanie takiej technologii leku, w której jego uwalnianie będzie względnie stałe w ciągu doby, bez szkodliwych wahań stężenia uzależnionych od posiłku czy ilości wody w odcinku przewodu pokarmowego, w którym preparat się znajduje.

Technologia OCAS
Spełniającym te oczekiwania preparatem zdaje się być postać tamsulosyny wyprodukowana w technologii OCAS. Uwalniany ze względnie stałą szybkością lek jest tu zamknięty w macierzy żelowej składającej się z żelu i środka wzmacniającego go. Ważną cechą systemu OCAS jest szybkie uwodnienie żelu w początkowym odcinku przewodu pokarmowego, czyli nagromadzeniu zapasu wody. W tej technologii tabletka czy kapsułka całą potrzebną wodę niesie ze sobą, co pozwala jej na uwalnianie stałej ilości leku ,niezależnie od ilości wody w otoczeniu.

Wstępne badania potwierdzają założenia teoretyczne technologii OCAS. W badaniach przeprowadzonych na grupie ochotników wykazano, że stężenie leku w surowicy jest względnie stałe i niezależne od posiłku. Różnica między maksymalnym stężeniem leku, a średnim stężeniem dobowym dla postaci OCAS była 1,4-krotna w porównaniu z 2,9-krotną dla postaci MR, a stężenie po dawkach wielokrotnych było stabilne i zależne jedynie od dawki leku.

Dane uzyskane dla postaci OCAS czynią tę formę tamsulosyny bardzo obiecującym preparatem, który powinien zostać poddany dalszym – bardziej szczegółowym – badaniom klinicznym.

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH