Minister zdrowia zadbał o pacjentki z osteoporozą

##Od 1 września 2014 roku nowoczesne leczenie biologiczne jest dostępne dla szerszej grupy chorych.##

Od 1 września 2014 roku obowiązuje nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające listę leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany obejmują rozszerzenie dotychczasowych wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego denosumab (pierwsze ludzkie przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu osteoporozy). Rozszerzenie zakresu wskazania refundacyjnego dotyczy wymaganego wieku pacjentek (z 65. na 60. rok życia) oraz typu przebytych złamań osteoporotycznych – ze złamania szyjki kości udowej lub złamania kręgowego na dowolne złamanie osteoporotyczne. To duża szansa dla pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną, dla których przeznaczony jest lek. Dzięki nowoczesnej terapii istnieje możliwość znacznego zmniejszenia częstotliwości występowania złamań osteoporotycznych, podniesienia jakości życia pacjentek oraz zminimalizowania kosztów społecznych wiążących się z powikłaniami choroby.
Osteoporoza – jedno z największych zagrożeń zdrowia kobiet

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osteoporoza stanowi drugi najważniejszy problem medyczny świata – ustępując jedynie chorobom układu krążenia. Jest groźniejsza niż powszechnie się sądzi. Grupą najbardziej narażoną na tę chorobę są kobiety w wieku powyżej 50 lat, dla których ryzyko śmierci z powodu powikłań po złamaniu biodra jest podobne jak w przypadku raka piersi. Choroba powoduje zmniejszenie masy kostnej, co w efekcie prowadzi do osłabienia i zwiększenia łamliwości kości. Częstość występowania złamań osteoporotycznych – w tym biodra – rośnie wykładniczo wraz z wiekiem. Skutkiem nieleczonej lub źle leczonej osteoporozy są złamania patologiczne. To właśnie one stają się przyczyną ciężkiego kalectwa lub nawet śmierci. W 2008 roku w Polsce, wśród osób powyżej 50. roku życia, zanotowano aż 2 miliony 636 tysięcy złamań osteoporotycznych, z czego 447 tysięcy u mężczyzn. Prognoza, stworzona na podstawie tych danych uzupełnionych o statystyki demograficzne GUS, wskazuje iż w roku 2035 będzie aż 3,5 miliona takich złamań, co oznacza wzrost o jedną trzecią w stosunku do roku 2008. Szacunkowa liczba nowych złamań rocznie wynosi 150 tysięcy.

##Innowacyjna terapia dostępna dla pacjentek##

Dotychczas w Polsce refundowane były liczne preparaty z grupy doustnych bisfosfonianów (alendronian i ryzedronian). Niestety, rygorystyczne zalecenia dotyczące przyjmowania tych leków oraz częste przypadki złego tolerowania terapii sprawiają, że po upływie roku jedynie 42% pacjentów ją kontynuuje. Od maja 2012 roku refundacją została objęta również terapia biologiczna zawierająca denosumab. Refundacja dotyczyła określonej grupy pacjentek, najbardziej narażonych na powikłania osteoporozy – kobiet w wieku powyżej 65. roku życia, o T-score mniejszym lub równym -2,5 (mierzonym metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, które doświadczyły niepowodzenia terapii bisfosfonianami lub mają przeciwwskazania do ich stosowania (nietolerancja leku). Decyzja Ministerstwa Zdrowia, rozszerzająca od 1 września 2014 zakres wskazania refundacyjnego denosumabu, daje szansę na poprawę standardu leczenia osteoporozy w Polsce. Lek wstrzykiwany podskórnie raz na pół roku efektywnie zapobiega złamaniom, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa i wygody stosowania, co jest kluczowym warunkiem kontynuowania terapii w chorobach przewlekłych.

##Eksperci o leczeniu biologicznym: skuteczne i bezpieczne##

Poprawa standardów leczenia i jakości życia pacjentów, jaką zapewnia terapia biologiczna z wykorzystaniem ludzkiego przeciwciała monoklonalnego została dostrzeżona i doceniona przez ekspertów medycznych oraz przedstawicieli środowisk pacjenckich. Według badania FREEDOM, po 3 latach stosowania ww. terapii ryzyko względne złamań kręgów spadło o 68%, z kolei złamań biodra – o 40%. U kobiet po 75. roku życia o 62% zmniejszyło się ryzyko względne złamań biodra. Badania potwierdziły również bezpieczeństwo stosowania i dobrą tolerancję leku przez pacjentów.
Leczenie osteoporozy w Polsce

Głównym celem leczenia osteoporozy jest skuteczne przeciwdziałanie złamaniom. Jest to możliwe dzięki podawaniu odpowiednich leków oraz suplementacji wapnia i witaminy D. Leki stosowane w osteoporozie opierają się na różnych mechanizmach działania. Mogą one modyfikować przebudowę tkanki kostnej, czyli resorpcję (proces niszczenia), wpływać na proces kościotworzenia (osteogenezy) lub na oba te procesy równocześnie. Najczęściej stosowanymi lekami w Polsce są bisfosfoniany. Mają one działanie antyresorpcyjne (zmniejszają utratę tkanki kostnej). Najczęściej przyjmowane są doustnie raz w tygodniu. Jednak jak już wcześniej wspomniano, po roku leczenia bisfosfonianami terapię kontynuuje mniej niż połowa pacjentów. Innymi lekami stosowanymi w leczeniu osteoporozy są: ranelinian strontu, hamujący resorpcję kości i stymulujący procesy kościotworzenia; parathormon (PTH), podawany codziennie podskórnie i sprzyjający odbudowie kości; oraz selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM).

W Polsce od 1 maja 2012 roku refundowany jest lek biologiczny – denosumab. Opisana we wstępie, obowiązująca od 1 września 2014 roku decyzja Ministerstwa Zdrowia rozszerzyła zakres wskazania refundacyjnego tej terapii. Denosumab to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, które zmniejsza resorpcję kości i odznacza się bardzo wysoką skutecznością w zakresie redukcji ryzyka złamań. Można go stosować także w przypadku niewydolności nerek, będącej częstym przeciwwskazaniem przy pozostałych formach farmakoterapii osteoporozy. Pacjenci stosujący denosumab również rzadziej przerywają terapię niż osoby zażywające inne leki. Po upływie roku leczenie kontynuuje aż 87% chorych. Odpowiedni dobór leku, a także wytrwałość w konsekwentnym jego przyjmowaniu (tzw. compliance) są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Koszty osteoporozy nie ograniczają się tylko do samego leczenia – równie istotne są koszty społeczne. W przypadku złego leczenia, zalicza się do nich ewentualne kalectwo chorego, konieczność rezygnacji z pracy, czy zaangażowanie najbliższych w opiekę nad nim. W związku z postępującym wydłużaniem się życia i starzeniem się społeczeństwa, problem osteoporozy będzie narastał. Tym bardziej istotne jest budowanie świadomości wagi tego problemu i wdrażanie coraz to nowszych i skuteczniejszych terapii.

Dodatkowych informacji udziela:

Karolina Pokorowska | tel. +48 504 111 830 | [email protected]

czytaj też: https://nazdrowie.pl/artykul/pazdziernik-miesiacem-osteoporozy

4.6/5 - (38 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH