Kampania informacyjna o przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL)

We wrześniu w kilkudziesięciu parafiach w Polsce rozpoczyna się kampania informacyjna dotycząca przewlekłej białaczki limfocytowej, organizowana przez firmę Roche Polska, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS) oraz Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG).

Głównym celem kampanii jest uświadomienie jak największej liczbie Polaków, czym jest przewlekła białaczka limfocytowa, jakie są objawy tej choroby oraz gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc. W początkowym okresie choroby CLL przebiega bezobjawowo i wówczas wykrywana jest przypadkowo podczas rutynowych kontroli morfologii krwi. Dlatego organizatorzy kampanii zwracają szczególną uwagę na konieczność regularnego wykonywania badania krwi.
W ramach kampanii w kilkudziesięciu parafiach, znajdujących się w obrębie Kurii Metropolitalnych w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu pojawią się ulotki i plakaty informujące o przewlekłej białaczce limfocytowej

„Informując o przewlekłej białaczce limfocytowej w parafiach, mamy szansę uświadomić starsze osoby, że znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na CLL. Wczesna diagnoza choroby umożliwia skuteczniejsze leczenie, dlatego za pośrednictwem ulotek i plakatów namawiamy osoby powyżej 55 roku życia, aby regularnie poddawały się badaniom krwi.” – powiedział Jacek Gugulski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową PBS.

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
CLL jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych – stanowi około 25–30% wszystkich postaci białaczki. Ogólna częstotliwość występowania CLL wynosi około 3 przypadków na 100 tys. osób i jest dwa razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Choroba dotyka głównie osoby starsze: u 70-80% pacjentów choroba jest diagnozowana w wieku powyżej 55 lat. Uważa się,
że mediana wieku zdiagnozowania choroby przypada na okres pomiędzy 65. a 70. rokiem życia.

CLL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach. We krwi występują dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B i T. Około 95% przypadków CLL wywodzi się z linii limfocytów B. Niedojrzałe czynnościowo białe krwinki żyjące dłużej niż prawidłowe limfocyty B, zaczynają się kumulować i “wypierać” zdrowe krwinki. Podczas badania przedmiotowego u części chorych na CLL można stwierdzić różnego stopnia niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, śledziony
i/lub wątroby. Naciekanie szpiku wywołuje niedobór prawidłowych krwinek, w konsekwencji prowadząc do niedokrwistości, małopłytkowości oraz osłabienia układu odpornościowego, przez
co naraża pacjenta na ryzyko nawracających infekcji o ciężkim przebiegu, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów chorych z CLL.

Chociaż powszechnie CLL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30% przypadków chorych nie poddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2-3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Dotychczas celem leczenia CLL było utrzymywanie pod kontrolą limfocytozy oraz eliminowanie ogólnych objawów choroby. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych metod terapii, celem leczenia stanie się uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości.

4.9/5 - (137 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH