Jak polepszyć sytuację kobiet z zaawansowanym rakiem piersi?

W Polsce rak piersi odpowiada za blisko 22 proc. zachorowań na nowotwory wśród kobiet. Rocznie 17 tys. pacjentek poddawanych jest leczeniu, często bardzo inwazyjnemu, a 6 tys. z nich umiera. Czy możliwa jest poprawa wyników leczenia i wskaźników przeżyć wśród pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi?

Nowotwór z zaawansowanym HER2-ujemnym

Trzy czwarte pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi cierpi na nowotwór zaawansowany HER2-ujemny. Pacjentki nadal nie mają dostępu do innowacyjnych terapii. A to właśnie one dając im możliwość dłuższego życia w lepszej jakości. Powoduje to określone skutki dla nich i szerzej dla polskiej gospodarki. Nowotwory piersi znajdują się bowiem na pierwszym miejscu pod względem wydatków ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy.

Raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Według raportu PTO główną składową kosztów pośrednich nowotworu sutka jest trwała niezdolność do pracy. W raku piersi duże znaczenie mają także koszty generowane przez prezenteizm opiekunów osób chorych. Nie tylko same chore, ale również ich rodziny dotknięte są w znaczący sposób skutkami ekonomicznymi choroby.

dr hab. Adam Maciejczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:

W opiece onkologicznej ważna jest nie tylko poprawa finansowania wysokospecjalistycznych świadczeń onkologicznych, ale również zapewnienie właściwej alokacji dodatkowych środków. Ustanowienie jednolitych zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie wskaźników jakości tego postępowania wraz z przeorganizowaniem opieki z rozproszonej na koordynowaną może w sposób znaczący przyczynić się do poprawy wyników leczenia i wskaźników przeżyć.

Rak piersi jako choroba przewlekła

Zaawansowany rak piersi jest chorobą nieuleczalną. Na szczęście postęp medycyny coraz częściej pozwala na traktowanie go jako choroby przewlekłej. Dlatego tak ważne jest z jednej strony przedłużanie życia pacjentek, ale z drugiej utrzymanie odpowiedniej jakości ich życia.

Wiąże się to z m.in. z poprawą sytuacji materialnej i socjalnej, dzięki zdolności podejmowania pracy zawodowej przez pacjentki. Jest to poważne wyzwanie wynikające z następstw choroby oraz procesu leczenia. Jednak przy obecnych standardach i możliwościach terapeutycznych możliwe do osiągnięcia. Pozwoli podnieść jakość życia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HER2-ujemnym. Jednocześnie może przynieść wymierne skutki gospodarcze.

dr Janusz Meder, Prezes PUO:

 

Źródło: informacja prasowa Fundacji Instytutu Innowacyjna Gospodarka
Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH