IRLANDIA – Systemy opieki zdrowotnej na świecie


Nie tak dawno chcieliśmy być „drugą” Irlandią. Zobaczmy, jak ten kraj poradził sobie z finansowaniem i organizacją opieki zdrowotnej.

Od drugiej wojny światowej system publicznej opieki zdrowotnej w Irlandii, podobnie jak w sąsiedniej Wielkiej Brytanii, jest finansowany z podatków. Irlandzki system jest systemem mieszanym, publiczno-prywatnym, zarówno pod względem finansowania usług, jak i ich dostarczania.

ORGANIZACJA
Rząd, za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia i Dzieci, sprawuje odpowiedzialność za działanie systemu. Od stycznia 2005 r. robi to za pośrednictwem scentralizowanej struktury, jaką jest Zarząd Usług Zdrowotnych (Health Service Executive – HSE). Wszyscy obywatele mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, jednak zakres świadczonych usług jest różny.

W zależności od osiąganego dochodu i zamożności, Irlandczycy zostali podzieleni na dwie kategorie przysługujących zakresów usług:

Kategoria 1. Obejmuje 29 proc. populacji. Mieszkańcy, których dochód jest poniżej określonego poziomu, mogą otrzymać Kartę Świadczeń Zdrowotnych (dotyczy to także wszystkich osób powyżej 70. roku życia). Mają oni zapewniony wolny dostęp do lekarzy rodzinnych, opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, leków i sprzętu pomocniczego;

Kategoria 2. Obejmuje osoby, których dochody przekraczają kryteria rezydentów Kategorii 1. Mają opiekę szpitalną i ambulatoryjną w szpitalach publicznych połączoną ze stałymi dopłatami. Pozostałe usługi medyczne są opłacane z kieszenie pacjenta lub z ubezpieczeń prywatnych.

FINANSOWANIE
System opieki zdrowotnej w 79 proc. jest finansowany z podatków. Budżet na ochronę zdrowia zostaje określony co rok, w trakcie negocjacji między ministerstwami finansów i zdrowia. Na jego wysokość wpływają czynniki demograficzne i plany zagwarantowania usług zdrowotnych, zgodne z polityką zdrowotną państwa.

Z budżetu państwa są również częściowo bezpośrednio dofinansowywane szpitale i inne placówki zdrowia o prywatnej strukturze właścicielskiej, mające istotne znaczenie dla ochrony zdrowia całej populacji. Inne źródła finansowania to opłaty bezpośrednie za opiekę ambulatoryjną, leki i leczenie szpitalne oraz wydatki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne, stanowiące w 2004 r. 65,9 proc. wydatków prywatnych na zdrowie.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Lekarze rodzinni działają w ramach praktyk indywidualnych (50 proc.) lub grupowych i świadczą usługi zarówno dla pacjentów finansowanych na zasadzie kapitacji ze środków publicznych, jak i prywatnych (opłaty bezpośrednie lub ubezpieczenie prywatne). Lekarz rodzinny pełni rolę „gatekeepera”. Osoby, które korzystają z opieki planowej ambulatoryjnej bez skierowania od niego, muszą wnieść niewysokie dopłaty.

Państwo kładzie duży nacisk na rozwój multidyscyplinarnych praktyk lekarza rodzinnego. Szpitale publiczne i prywatne, finansowane ze środków publicznych, muszą utrzymywać 80 proc. łóżek dla pacjentów publicznych. Istnieją również szpitale, które nie mają podpisanych kontraktów z płatnikiem publicznym.

Charakterystyczne dla Irlandii są wskaźniki liczby pielęgniarek (15,3 na 1000 mieszkańców), jedne z najwyższych w Europie, i niższe niż średnia europejska wskaźniki liczby personelu lekarskiego (2,4 na 1000 mieszkańców).

KOSZYK ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
Ze względu na poziom dochodów, Irlandczycy zostali podzieleni na dwie kategorie. Jedna ma pełen dostęp do usług finansowanych przez państwo, druga zaś, zamożniejsza, a przez to bardziej zaradna i świadoma, musi przejąć na siebie część obowiązków związanych z ochroną zdrowia.

PRYWATNE UBEZPIECZENIA
Od ponad 50 lat prywatne ubezpieczenia zdrowotne odgrywają istotną rolę w systemie irlandzkiej ochrony zdrowia. W 2002 r. 50 proc. społeczeństwa wykupiło ubezpieczenia zdrowotne oparte na ryzyku populacyjnym (tzn. składka jest niezależna od stanu zdrowia).

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje szybszy dostęp do części usług szpitalnych, zarówno w szpitalach publicznych, jak i prywatnych, oraz pokrywa koszty części usług niedostępnych w zakresie Kategorii 2.

VHI Healthcare jest największą firmą oferującą programy ubezpieczeń zdrowotnych. Została założona 1957 r. przez rząd irlandzki i działa, jako przedsiębiorstwo częściowo publiczne, na zasadach non-for-profit. Ma 75 proc. udziału w rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Pod względem efektywności systemu opieki zdrowotnej i zadowolenia mieszkańców Irlandia plasuje się w połowie stawki europejskiej – przed Wielką Brytanią, o której napiszę w następnym numerze.


Koszyk świadczeń
Kategoria 1
Osoby te są uprawnione do następujących nieodpłatnych publicznych usług medycznych:

  • świadczenia lekarza rodzinnego,
  • wszystkie świadczenia zdrowotne związane z hospitalizacją w szpitalu publicznym,
  • przepisane leki,
  • wszystkie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w szpitalach publicznych,
  • usługi stomatologiczne, okulistyczne oraz laryngologiczne i materiały medyczne,
  • opieka nad kobietą ciężarną oraz opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym.

Kategori 2
Te osoby mają bardziej ograniczone uprawnienia do publicznych świadczeń zdrowotnych. Bezpłatnie są dla nich gwarantowane:
* świadczenia ambulatoryjne w szpitalach publicznych – z wyłączeniem usług stomatologicznych, rutynowych usług otolaryngologicznych i okulistycznych, z wyjątkiem skierowania dziecka z kliniki lub ze szkoły,
* pobyt na oddziałach powypadkowych i pomoc w nagłych przypadkach po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego,
* świadczenia zdrowotne związane z hospitalizacją w szpitalu publicznym,
* refundacja kosztów przepisanych leków przekraczających określony miesięczny limit, zgodnie ze schematem płatności za leki, oraz leków niezbędnych do leczenia określonych jednostek chorobowych (zakres leków otrzymywanych bezpłatnie jest różny w poszczególnych regionach kraju),
* opieka nad kobietą ciężarną oraz opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym.

4.7/5 - (245 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH