Honorowy laureat – prof. Bolesław Rutkowski


Z inicjatywy Prof. Bolesława Rutkowskiego i pod jego patronatem powstał Program Wczesnego Wykrywania Chorób Nerek w Polsce. Celem tego programu jest propagowanie jak najwcześniejszego rozpoznawania chorób nerek oraz stworzenie modelu zintegrowanej opieki nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek.

W opublikowanym w 2007 roku podsumowaniu badania epidemiologicznego (PolNef) zwrócono uwagę, że u 15 na 100 badanych występuje upośledzenie czynności nerek. Oznacza to, że przewlekła choroba nerek może dotyczyć około 4 mln Polaków.

Prof. Bolesław Rutkowski w jednym ze swych artykułów napisał o tym problemie:
„Przewlekła choroba nerek (PChN), jak wykazały badania prowadzone w różnych regionach świata, występuje bardzo często i dotyczy 6-15 proc. populacji w różnych krajach. Oznacza to, iż na całym świecie choroba ta dotyczy około 600 mln osób, a w Polsce odpowiednio ponad 4 mln obywateli. Jest to zatem istotny problem z punktu widzenia epidemiologicznego oraz zagrożenia rozwojem schyłkowej niewydolności nerek. Jednym z czynników wpływających na taki stan rzeczy jest ogólnie obserwowane znaczące wydłużenie życia oraz współistniejący rozwój takich schorzeń, jak cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze. Wszystko to prowadzi do konieczności rozwijania leczenia nerkozastępczego, co wiąże się z coraz większymi wydatkami (…). W Polsce w 2010 roku kwota niezbędna do pokrycia refundacji kosztów dializoterapii i przeszczepiania nerek przekroczy 1,5 mld złotych. W tej sytuacji konieczne jest jak najszybsze podjęcie kroków zmierzających do powszechnego wprowadzenia w życie programu wczesnego wykrywania chorób nerek”.

Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1992-1999 był Konsultantem Krajowym w dziedzinie Nefrologii. Tę funkcję ponownie objął w 2005 roku i piastuje ją do dziś.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym: Polskiej Akademii Nauk, European Dialysis and Transplant Association, International Society of Nephrology, American Society of Nephrology, International Society for Renal Metabolism and Nutrition, International Association of the History of Nephrology.

Specjalizuje się w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktorem i współredaktorem wielu podręczników. Główne zainteresowania naukowe prof. Rutkowskiego to: epidemiologia chorób nerek, patofizjologia zaburzeń gospodarki węglowodanowo-lipidowej w przewlekłej niewydolności nerek, optymalizacja terapii nefroprotekcyjnej, indywidualizacja leczenia nerkozastępczego, w tym dializoterapii i przeszczepiania nerek.

4.7/5 - (261 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH