Eligard – nowy analog w leczeniu raka stercza

Eligard – nowy analog w leczeniu raka stercza


Rak gruczołu krokowego jest jednym z najpowszechniejszych nowotworów u starszych mężczyzn. W Polsce w ostatnich latach rozpoznaje się go u ponad 6 tysięcy osób rocznie. Pod względem częstości występowania znajduje się na trzecim miejscu, po raku płuc i żołądka.

Częstość zachorowania na raka stercza wzrasta z wiekiem. Choroba ta rozwija się u mężczyzn powyżej 50. roku życia. Aż 80 proc. rozpoznań dotyczy mężczyzn powyżej 70. roku życia. Rak gruczołu krokowego postępuje szybko i bezobjawowo (przynajmniej we wczesnym okresie). Z tego powodu choroba rozpoznawana jest zbyt późno, gdy całkowite wyleczenie nie jest już możliwe.

Ocena skuteczności preparatów
Rutynowym postępowaniem w zaawansowanym raku gruczołu krokowego jest dążenie do skutecznego zahamowania wytwarzania testosteronu przez jądra. W tym celu stosuje się zabiegi chirurgiczne lub wstrzyknięcia preparatów będących agonistami hormonu uwalniającego gonadotropinę (gonadothropin releasing hormone – GnRH). Inaczej są one nazywane agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (luteinising hormone releasing hormone – LHRH). Skuteczność omawianych preparatów ocenia się porównując stężenia testosteronu uzyskane w trakcie terapii z tymi, które uzyskuje się po zabiegu obustronnej orchidektomii. Zmniejszenie stężenia testosteronu prowadzi do obumierania zależnych od niego komórek gruczołu krokowego, a w większości postaci raka stercza powoduje zmniejszanie się lub zanik guza oraz hamuje rozwój przerzutów.

Interesujący wybór
Eligard® jest nowym lekiem z grupy agonistów LHRH opracowanym w celu poprawy skuteczności leczenia. Jego działanie polega na zmniejszeniu stężenia testosteronu do poziomu odpowiadającego chirurgicznej amputacji jąder.

Substancją czynną omawianego leku jest dobrze znany agonista LHRH – octan leuproreliny. W porównaniu z innymi dostępnymi w Europie lekami z grupy agonistów LHRH Eligard® zawiera dwukrotnie większą dawkę substancji czynnej. Dzięki temu preparat ten silniej hamuje wydzielanie testosteronu, a zastosowanie nowego nośnika leku (Atrigel) zapobiega zwiększeniu liczby zdarzeń niepożądanych.

Należy pamiętać, że Eligard® należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C. Farmaceuta przed wydaniem leku powinien poinformować pacjenta o zalecanym miejscu przechowywania leku. Warto jednak zaznaczyć, że preparat ten jest termostabilny i nawet przechowywanie go w temperaturze pokojowej do dwóch tygodni przed użyciem nie wpływa na skuteczność i profil bezpieczeństwa. Stwarza to możliwość przenoszenia preparatu bez dodatkowych zabezpieczeń oraz podania leku, kiedy pacjent nie przestrzega zasad przechowywania. Z uwagi na skuteczność i wysokie bezpieczeństwo stosowania preparat ten może być interesującym wyborem przy podejmowaniu decyzji o hormonalnym leczeniu raka stercza.

4.5/5 - (295 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH