Eksperci ogłosili pierwsze w Europie stanowisko dotyczące hiperurykemii i jej leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Eksperci ogłosili pierwsze w Europie stanowisko dotyczące hiperurykemii i jej leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Wysokie stężenie kwasu moczowego jest bezpośrednio związane z większym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczynio wych, a także z niekorzystnym ich przebiegiem oraz gorszym rokowaniem. W związku z ciągle niedostateczną wykrywalnością oraz leczeniem hiperurykemii, polscy eksperci różnych specjalności opracowali pierwsze w Europie stanowisko dotyczące hiperurykemii i jej leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. To pierwsze sformalizowane opinie postępowania terapeutycznego w skutecznym obniżaniu stężenia kwasu moczowego w krwi, które mają być drogowskazem dla lekarzy w codziennej praktyce.

Badania kliniczne dowodzą, iż leczenie hiperurykemii w praktyce klinicznej jest koniecznością, jednak obecnie brak było wytycznych, które wskazywałyby moment, kiedy leczenie hiperurykemii powinno być wdrożone. Eksperci tworzący stanowisko sugerują szersze niż dotychczas podejmowanie terapii zmniejszającej stężenie kwasu moczowego oraz dobór dawki leku w zależności od ryzyka pacjentów i wyjściowego stężenia kwasu moczowego.

U OSÓB Z GRUPY PODWYŻSZONEGOGO RYZYKA SERCOWO NACZYNIOWEGO NP. U PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA NADDCIŚNIENIE TĘTNICZE LECZENIE POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ OD WYJŚCIOWEGO STĘŻENIA KWASU MOCZOWEGO W SUROWICY ≥ 6,8 [MG/DL).

  • Zdecydowanie lepiej zapobiegać, niż leczyć – zaznacza prof. Andrzej Tykarski z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pacjenci otrzymujący z powodu hiperurykemii lek obniżający poziom kwasu moczowego mieli w badaniach niższe ryzyko wystąpienia udaru i incydentów sercowych, np. zawału serca- dodaje prof. Tykarski.

Ważne dla prewencji sercowo-naczyniowej jest utrzymanie niższych (<5 mg/dl) stężeń kwasu moczowego w  surowicy.

  • Niestety obecnie lekarze często o tym nie wiedzą i rozpoczynają leczenie dopiero kiedy wystąpią ataki dny moczanowej lub kiedy  stężenie kwasu moczowego w surowicy przekracza 10 mg/dl Jednocześnie są przekonani, że uzyskując stężenie kwasu moczowego 7mg/dl leczą optymalnie   podkreśla prof. Krystyna Widecka z Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie. Należy to jak najszybciej zmienić – dodaje prof. Widecka.

LECZENIE POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ OD MAŁEJ DAWKI LEKU 100-200 MG/DOBĘ I ZWIĘKSZAĆ DO DAWKI TERAPETYCZNEJ ZALEŻNEJ OD WYJSCIWOEGO STĘZENIA KWASU MOCZOWEGO W SUROWICY KRWI . OPTYMANA  DAWKA TERAPETYUCZNA NAJCZĘCIEJ MIESCI SIĘ W PRZEDZIALE 300-700 MG A DAWKA MAKSYMALNA TO 900 MG

Coraz więcej danych naukowych potwierdza, że skuteczna redukcja podwyższonego stężenia kwasu moczowego w surowicy, poza zmniejszeniem ryzyka rozwoju dny moczanowej może również zmniejszać ryzyko zdarzeń sercowo‑naczyniowych. Wyraźnie korzystne działanie mają tu inhibitory oksydazy ksantynowej (wg. obowiązujących wytycznych lekiem pierwszego rzutu w leczeniu dny moczanowej jest allopurinol), które jak pokazują najnowsze wyniki badań1, istotnie zmniejszają ryzyko zgonu u chorych z hiperurykemią i dną moczanową.

  • Codzienna praktyka lekarska pokazuje, że obecnie lekarze uważają dawkę 300 mg za maksymalną, którą mogą przepisać pacjentowi – podkreśla prof. Widecka. Tymczasem można się spodziewać, że każde kolejne 100 mg leku obniży stężenie kwasu moczowego o 1 mg/dl. To szansa na skuteczne leczenie hiperurykemii.

Hiperurykemia jest powszechnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Już dziś szacuje się, że aż ponad 10 milionów Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, a co drugi z nich może mieć bezobjawową hiperurykemię.

HIPERURYKEMIA / najważniejsze informacje

Hiperurykemia u osób z nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą lub zespołem metabolicznym lub rozpoznaną chorobą miażdżycową to stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi przekraczające 5 5,9 mg /dl u kobiet , 6-6,9 mg mg/dl  u mężczyzn . Może ona wynikać z nadmiernej produkcji puryn i nadprodukcji kwasu moczowego (10%) lub upośledzonego wydalania kwasu moczowego (90%).

Choroba cywilizacyjna  

Szybki rozwój gospodarczy i związana z tym zmiana stylu życia społeczeństw, epidemia otyłości, zaburzenia metaboliczne oraz starzenie się populacji, są głównymi czynnikami mającymi wpływ na systematyczne zwiększanie się częstości występowania hiperurykemii. Ponadto wskazać należy, iż hiperukrykemii sprzyja wiele powszechnych obecnie przyzwyczajeń, do których zaliczyć możemy:
– duże spożycie produktów bogatych we fruktozę oraz w puryny np. mięso, podroby, owoce morza,
– nadużywanie alkoholu,
– przyjmowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego czy tiazydów.

Hiperurykemia

Podwyższone stężenie kwasu moczowego jest często bagatelizowane przez lekarzy, jak i samych pacjentów. Tymczasem, ostatnie dowody kliniczne i epidemiologiczne wskazują, że hiperurykemia odgrywa istotną rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 i jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, do których zaliczamy:  

  • nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy
  • choroby nerek (mikroalbuminuria, zmniejszona filtracja kłębuszkowa)
  • zespół metaboliczny
  • obturacyjny bezdech senny
  • choroby naczyń (tętnic szyjnych, obwodowych i wieńcowych)
  • udar mózgu i otępienie naczyniowe
  • stan przedrzucawkowy
4.9/5 - (118 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH