Droga do siebie

XIX Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października po raz dziewiętnasty obchodzony będzie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej na temat chorób psychicznych oraz bliżej przyjrzeć się problemom tej grupy pacjentów, przełamując tabu zaburzeń, które ich dotykają.

Pacjenci z chorobami psychicznymi są niejednokrotnie odrzucani przez społeczeństwo, spotykają się z przejawami dyskryminacji, izolacji, napiętnowania. Dużym problemem jest stygmatyzacja i postrzeganie ich jako osób niebezpiecznych, niepoczytalnych. Takie traktowanie wynika przede wszystkim z lęku i braku odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób się do nich odnosić. W efekcie osoby z zaburzeniami psychicznymi unikają kontaktów z otoczeniem. Boją i wstydzą się mówić o swoich schorzeniach, a nawet je ukrywają, przez co nie są w stanie uzyskać odpowiedniej, profesjonalnej pomocy.

Wycofanie się z życia społecznego niesie za sobą liczne negatywne skutki w postaci trudności ze znalezieniem pracy, założeniem rodziny, obniżeniem jakości życia, a nawet może prowadzić do nasilenia objawów choroby.

Akceptacja i równe traktowanie przez społeczeństwo osób z problemami psychicznymi to niezwykle ważne elementy terapii, od których zależy jej skuteczność. Należy pamiętać, że mogą oni normalnie funkcjonować, mogą prowadzić życie zawodowe i rodzinne, ale by było to możliwe muszą otrzymać odpowiednie wsparcie. Obok odpowiednio dobranej terapii potrzebna jest empatyczna, otwarta na edukację i wspierająca rodzina, która może pomóc choremu prowadzić ustabilizowany tryb życia, znacząco przyczyniając się do mniejszej ilości nawrotów i łagodnego przebiegu choroby – podkreśla Piotr Chuchler, prezes łódzkiego Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”.

Z myślą o osobach mających problemy ze zdrowiem psychicznym w maju zainaugurowano drugą odsłonę ogólnopolskiego programu „Droga Do Siebie”, który obejmuje pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) i schizofrenią. Szacuje się, że w Polsce te dwa schorzenia dotyczą ok. 880 tys. osób i ich bliskich. Problemy i stany emocjonalne towarzyszące obu zaburzeniom zmieniają również życie krewnych i przyjaciół chorego. Odpowiedzią na ich potrzeby są prowadzone w ramach programu w wielu miastach w całej Polsce warsztaty edukacyjne dla pacjentów i ich bliskich. Dla terapeutów, którzy odgrywają kluczową rolę w wyznaczaniu kierunku leczenia, organizowane są spotkania superwizyjne.

Celem tej inicjatywy jest edukacja i pomoc pacjentom w poznawaniu psychozy i form leczenia, by mogli osiągnąć lepszą jakość życia. Rodzina i bliscy uczestniczący w warsztatach mogą dowiedzieć się, jak wspierać chorego i jak radzić sobie z trudnościami – dodaje Piotr Chuchler.

Podczas warsztatów pacjenci mogą nie tylko zapoznać się z zasadami leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego, ale również dowiedzieć się dlaczego, by terapia była skuteczna, niezbędna jest oparta na zaufaniu i trwała relacja z terapeutą oraz pomoc ze strony rodziny.

W ramach programu prowadzone są również warsztaty szkoleniowo – konsultacyjne z elementami superwizji dla psychiatrów i psychoterapeutów. Spotkania są okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu współpracy z pacjentami i ich bliskimi oraz stwarzają możliwość doskonalenia swoich umiejętności terapeutycznych.

Ważnym narzędziem edukacyjnym programu jest strona internetowa www.drogadosiebie.pl. Znajduje się tam wiele pomocnych informacji dla pacjentów i ich bliskich, opracowanych pod opieką merytoryczną ekspertów.

Idea programu „Droga Do Siebie” opiera się na koncepcji trójprzymierza terapeutycznego, którego założeniem jest świadome zaangażowanie w proces leczenia nie tylko pacjenta, ale również jego najbliższych, by ze specjalistą pomóc zwalczyć objawy choroby.

W program zaangażowanych jest 15 organizacji pozarządowych z całej Polski prowadzących działalność na rzecz osób chorych psychicznie.

W tym roku działania programu „Droga Do Siebie” koncentrują się wokół choroby afektywnej -dwubiegunowej (ChAD), dla której charakterystyczne są wahania nastrojów – od stanów depresyjnych, aż po maniakalne euforie, mogące występować oddzielnie w długich odstępach czasu lub na przemian w tym samym okresie.

Patronat nad programem „Droga Do Siebie” sprawują Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Sponsorem programu jest firma AstraZeneca.

4.4/5 - (99 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH