Badania nuklearne szansą na wczesne wykrycie raka

Techniki medycyny nuklearnej umożliwiają diagnostykę nowotworową na najwcześniejszym etapie, kiedy inne metody diagnostyczne zawodzą.

dr hab. med. Rafał Czepczyński z Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej:

Dzięki ultrawczesnej diagnostyce z wykorzystaniem procedur PET-CT oraz SPECT-CT szanse pacjenta na całkowite wyleczenie lub znaczną poprawę rokowań są bardzo duże, a koszty całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego – zoptymalizowane.

Wczesne wykrycie szansą na życie

W 2019 roku choroby onkologiczne niezmiennie pozostają jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Zapadalność na nie z roku na rok rośnie, a prognozy zachorowalności są na tyle niepokojące, że eksperci mówią o „onkologicznym tsunami”. Choć do praktyki klinicznej wdrażane są nowe sposoby profilaktyki nowotworowej oraz nowe terapie, nie ma jednego w pełni skutecznego sposobu na raka.

Badania kluczem do skutecznego leczenia

Kluczowe znaczenie dla skuteczności w walce z rakiem mają badania. Zarówno te podstawowe, profilaktyczne, jak i specjalistyczne, które są szczególnie ważne, kiedy podejrzenie nowotworu jest wysoce prawdopodobne i na etapie leczenia onkologicznego, kiedy ewentualną wznowę choroby można wykryć na tyle wcześnie, że schorzenie jest często w pełni uleczalne.

dr hab. med. Rafał Czepczyński z Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej:

Jako lekarze w swojej codziennej praktyce widzimy, jak wielkie znaczenie ma wczesna diagnostyka nowotworowa. Nie ma wątpliwości, że szybkie i dokładne badania znacząco zwiększają szanse na sukces w walce z nowotworem. Warto je stosować dla dobra pacjentów i dla budżetu państwa. Koszty procesu diagnostyczno-terapeutycznego a także opieki i rehabilitacji pacjentów to znaczące i wciąż rosnące wydatki. W zakresie diagnostyki i terapii nowotworów pomocne są procedury z obszaru medycyny nuklearnej. Precyzyjne, szybkie i nieinwazyjne, możliwie komfortowe dla pacjenta.

Organizm pod lupą

Do metod diagnostyki nowotworowej zalicza się:

  • badania histopatologiczne,
  • procedury immunohistochemiczne,
  • morfologię krwi,
  • badania biochemiczne,
  • w przypadku nowotworów o podłożu genetycznym procedury z zakresu diagnostyki genetycznej i molekularnej,
  • procedury obrazowe: badania rentgenowskie, mammografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, pozytonową tomografię emisyjną (PET), tomografię emisyjną pojedynczych fotonów (SPECT).

Podczas badań: PET i SPECT możliwe jest wykonanie jednoczesnego badania tomografii komputerowej (CT) – wówczas badania zostaną określone jak PET-CT i SPECT-CT.

Onkologiczny arsenał medycyny nuklearnej

Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej – PET (ang. positron emission tomography)

Badanie polega na rejestracji promieniowania powstałego w efekcie emisji pozytonów przez preparaty medyczne znakowane izotopami – radiofarmaceutyki.

dr hab. med. Rafał Czepczyński:

Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej stosuje się między innymi u pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy a za pomocą innych metod diagnostycznych nie można stwierdzić, gdzie znajduje się pierwotne ognisko choroby. PET wykonuje się także wtedy, kiedy trzeba ocenić, jak bardzo rozległe są zmiany nowotworowe. Badanie PET jest bardzo czułe, umożliwia wczesne zdiagnozowanie zmian złośliwych, w tym niewielkich przerzutów. Dzięki PET możemy stwierdzić, czy nie doszło do wznowy po leczeniu operacyjnym i czy stosowane leczenie, takie jak chemioterapia daje dobre efekty.

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów -SPECT (ang. single photon emission computer tomography)

Badanie jest podobnym do PET, nieinwazyjnym badaniem obrazowym, wykorzystującym izotopy promieniotwórcze. W tym przypadku do obrazowania narządów używa się radiofarmaceutyki emitujące promieniowanie gamma.

dr hab. med. Rafał Czepczyński:

Technika SPECT jest znakomitym uzupełnieniem palety diagnostycznej nowotworów, między innymi badania scyntygraficznego, ponieważ pozwala na zobrazowanie zmian w 3D. Możemy bardzo precyzyjnie określić ogniska choroby i wykryć zmiany mniejsze niż w przypadku scyntygrafii – ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu diagnostycznego. Jako specjaliści medycyny nuklearnej doceniamy dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia dla zakładów medycyny nuklearnej, które pomogły w zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. W ślad za tymi inwestycjami powinno iść stałe zwiększanie dostępności procedur z zakresu medycyny nuklearnej – potrzeby w tym zakresie stale rosną.

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH