Zakończył się Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej

Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej wzbudził zainteresowanie wielu wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych z różnych dziedzin medycyny. Wzięło w nim udział około 400 uczestników. Większość z nich już dziś wyraziła chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Transfuzjologii Klinicznej planowanym na wrzesień 2011 r.
Rację miał Wiceminister Zdrowia – Pan Marek Haber, który wyraził przekonanie, że „kongres przyczyni się do podniesienia standardów przetaczania krwi w Polsce i zapewni uczestnikom zdobycie najnowszej światowej wiedzy. Dodał, że jak widać po tematyce wykładów „w zakresie transfuzjologii Polska nie ma się czego wstydzić i chce równać do najlepszych.”
Komitet Organizacyjny zgodnie ocenił, że Kongres stanowił ważne przedsięwzięcie edukacyjne w dziedzinie medycyny, które przyczyni się do podniesienia wiedzy środowiska lekarskiego oraz nawiązania owocnej współpracy naukowej w zakresie krwiolecznictwa.

Spośród wielu interesujących wykładów, Komitet Organizacyjny Kongresu wyróżnił pięć najbardziej innowacyjnych. Wśród nagrodzonych referatów znalazły się: „Porównanie jakości koncentratów płytek krwi otrzymywanych z użyciem dwóch automatycznych systemów preparatyki KKP” (autorstwa A. Żebrowskiej, M. Bujno, A. Lipskiej, A. Rogowskiej, D. Średzińskiego, P. Radziwona), „Wpływ zaburzeń krzepnięcia osoczowego na wystąpienie krwotoku (3 i 4 stopnia wg WHO) u chorych z małopłytkowością” (autorstwa J. Drozd-Sokołowskiej, W. Jędrzejczaka), „Przeszczepy autologicznych chondrocytów w fibrynogenowym kleju tkankowym” (autorzy: Bursig H., Wysocka A., Ogórek B., Mann K., Malinowska P., Kępski F., Król D. Dyląg S., Dziewicka A., Kochanowska, Tomaszewski R., Widuchowski W., Widuchowski J., Dec J., Noga H., Jędrysik M., Gaździk T.), „Zmiany wartości parametrów jakościowych osocza poddanego inaktywacji przy pomocy technologii Mirasol PRT – badania własne.” (autorzy: Olbromski K., Skalisz H., Skrzypczak A., Przybylska E.) oraz „Wyedukowany dawca – bezpieczny pacjent” (autorka: Szymczyk-Nużka M.)

O unikalności i wysokiej randze wydarzenia świadczyło udzielenie mu patronatu przez prestiżowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Transfuzji Krwi – International Society of Blood Transfusion. Kongres był objęty także honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia.

4.7/5 - (144 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH