Prawa pacjenta


Dobrze się stało, że prawa pacjenta zapisano w ustawie. Przed uchwaleniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uważano, że nie ma potrzeby spisywania praw w jednym dokumencie, bo są one zawarte w innych ustawach.

Przed wejściem w życie ustawy w szpitalach i przychodniach obowiązywała Karta Praw Pacjenta. Ale w rzeczywistości była to lista pobożnych życzeń, której nikt nie traktował poważnie – ani pacjenci, ani tym bardziej pracownicy służby zdrowia. Dokument ten nie miał mocy prawnej, co sprawiało, że dochodzenie praw pacjenta, w przypadku ich naruszenia, było procesem żmudnym i niesatysfakcjonującym.

Dzięki decyzji, jaką podjęła była minister zdrowia, Ewa Kopacz, rozpoczęto prace nad ustawowym zapisaniem praw pacjenta, stworzeniem funkcji Rzecznika Praw Pacjenta i tzw. krótkiej ścieżki dochodzenia sprawiedliwości w przypadku naruszenia praw pacjenta zapisanych w ustawie. I chociaż pomysł stworzenia ustawy miał przeciwników, udało się to zrobić. Na mocy ustawy wiadomo, do czego pacjent ma prawo, kto jest zobowiązany do przestrzegania jego praw i gdzie powinien się zwrócić, jeżeli dojdzie do ich naruszenia. Moim zdaniem jest to bardzo ważna ustawa, ponieważ pacjenci już nie błądzą, gdy czują się skrzywdzeni, wiedzą, do kogo mogą się zwracać, gdy ich interesy czy prawa zostaną naruszone.

Inną kwestią jest odpowiedź na pytanie o przestrzeganie praw pacjenta w Polsce. Z tym jest różnie, a dzieje się tak z wielu powodów. Prawa pacjenta można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to te prawa, których przestrzeganie zależne jest od osobistego zaangażowania pracowników ochrony zdrowia, ich kultury osobistej, wychowania, stosunku do drugiego człowieka, wiedzy, umiejętności komunikowania się z pacjentem. Druga zaś grupa to prawa, których realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych. W mojej opinii pierwsza grupa praw jest coraz lepiej przestrzegana. Gorzej jest z realizacją prawa, które np. mówi o dostępie do usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Mizeria finansowa w służbie zdrowia nie jest niczym nowym, jednak nie usprawiedliwia istnienia długich kolejek do specjalistów czy też braku refundacji najnowszych leków, które wręcz ratują życie lub wpływają na zwiększenie jakości życia.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta otworzyła nowe ścieżki, uprawomocniła działania stowarzyszeń, fundacji czy grup pacjenckich, które mogą teraz śmielej i w majestacie prawa domagać się leczenia w oparciu o najwyższe standardy.

Komentarz ks. Arkadiusza Nowaka, prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

4.6/5 - (293 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH