Polacy nie stosują się do zaleceń lekarzy

Wśród Polaków chorych przewlekle jedynie 65% deklaruje, że zawsze przyjmuje wszystkie zalecone przez lekarzy dawki leków.

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów jest niezwykle istotnym problemem. Składają się na niego takie czynniki jak:

  • ograniczona wiedza pacjenta na temat zagrożeń choroby
  • brak wiedzy o pozytywnych skutkach systematycznego stosowania się do zaleceń lekarza.

Brak współpracy lekarz-pacjent

Zadaniem specjalistów jest wzbudzić zaufanie wśród pacjentów i wiarę w skuteczność leczenia. Dzięki temu zwiększy się świadomość chorych w tym zakresie. Chorzy mają niedostatek wiedzy na temat chorób przewlekłych i czynników wspierających skuteczność terapii. Brak wiedzy nie pozwala pacjentom świadomie uczestniczyć w ustalaniu procesu terapii. Osłabia ich motywację do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

Poprawa skuteczności terapii

W wielu chorobach przewlekłych brak współpracy chorego staje się jednym z najważniejszych czynników powodujących małą skuteczność terapii.

prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę lekarzy w poprawie skuteczności terapii. Ich nastawienie ma znaczący wpływ na postawę pacjentów i ich stosunek do leczenia. Otoczenie medyczne i środowisko, w jakim znajduje się pacjent wpływa na wzmocnienie systematyczności i przestrzegania zaleceń lekarzy.

Choroby przewlekłe

Stosowanie się do zaleceń lekarzy w terapii chorób przewlekłych jest w Polsce dużym problemem. Znacząca liczba chorych zaprzestaje lub modyfikuje zalecaną terapię farmakologiczną według własnego uznania. Badania wskazują, że co trzeci przewlekle chory nie stosował się do zaleceń lekarza. Zdarzały się też sytuacje wykorzystania tylko części przepisanego opakowania. Problemem jest też wykorzystanie niektórych lub tylko jednego z przepisanych leków.

Brak świadomości

Pacjenci są nieświadomi, że właściwe stosowanie się do zaleceń lekarza może poprawić stan ich zdrowia oraz ograniczyć postęp choroby. Chorzy nie posiadają również informacji na temat pozytywnych skutków stosowania się do zaleceń.

dr Krzysztof Puchalski, socjolog zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi:

Podczas pracy z przewlekle chorym pacjentem, należy pamiętać o roli, jaką odgrywa nie tylko jego wiedza na temat choroby, ale przede wszystkim walory emocjonalne. Nie zawsze wyraźnie uświadamiane są wartości, preferencje, dążenia, obawy, oceny, postawy i przekonania, tworzące całokształt myślenia badanej osoby. To, co myśli dany pacjent znacząco wpływa na jego stosunek do lekarza, gotowość do współpracy z nim, motywację do respektowania zaleceń terapeutycznych oraz w konsekwencji na ostateczny wynik leczenia. Rozpoznanie tych sposobów myślenia i innych uwarunkowań działania pacjenta oraz umiejętne dostosowanie do nich sposobu przekazania zaleceń medycznych jest współcześnie jednym z kluczowych wyzwań dla zwiększenia skuteczności profilaktyki wielu chorób przewlekłych.

Brak regularności przyjmowania leków

Już Hipokrates mówił, żeby „uważać na pacjentów, którzy często kłamią, że przyjmują przepisane im leki”. Dlatego ważnym czynnikiem w zapobieganiu nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów są metody wspierania chorych w zachowaniu systematyczności terapii. Możliwe jest dostarczanie im narzędzi ułatwiających regularne przyjmowanie przepisanych przez lekarza leków w codziennym życiu oraz uświadomienie istniejących zagrożeń i pozytywnych skutków wynikających ze stosowania się do ich zaleceń.

informacja prasowa: NewsrmTV 
Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH