Ogólnopolski Program Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu – „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange

Z badań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wynika, że w Polsce ok. 600 dzieci rocznie rodzi się z wadą.
Światowe dane epidemiologiczne wykazują, że 2-3 na 1000 dzieci rocznie rodzi się z głęboką wadą słuchu, a u kolejnych można podejrzewać wystąpienie uszkodzenia średniego stopnia lub jednostronny niedosłuch.

Wszystkie te dzieci potrzebują aparatów słuchowych i wymagają specjalistycznej rehabilitacji, która wspomoże rozwój komunikacji werbalnej oraz zapewni prawidłowy rozwój poznawczy
i społeczny.
W odpowiedzi na ich potrzeby w 2006 roku Fundacja Orange (wówczas Fundacja Grupy TP) rozpoczęła realizację specjalnego programu pod nazwą „Dźwięki Marzeń”, który oferuje kompleksową, wieloetapową pomoc dzieciom niesłyszącym z rodzin o utrudnionej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.

Ten unikatowy w skali europejskiej program zakłada objęcie opieką dzieci z wadą słuchu w wieku 0–3 lat, czyli w tzw. złotym okresie rozwoju mowy, a także w przypadku sprzężonej niepełnosprawności dzieci do 6 roku życia, wtedy kiedy szansa na rehabilitację słuchu i mowy jest największa.

Zadaniem programu jest przede wszystkim wyposażenie najmłodszych dzieci w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia u nich wady słuchu oraz zapewnienie im wczesnej rehabilitacji, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb rozwojowych i znaczenia wczesnej terapii u małych dzieci.

Cele programu „Dźwięki Marzeń” Fundacja Orange realizuje poprzez:

 • prowadzenie Banków Aparatów Słuchowych zlokalizowanych w placówkach medycznych w całej Polsce, które zajmują się dopasowywaniem aparatów słuchowych do potrzeb małych dzieci i bezpłatnym wypożyczaniem aparatów tym dzieciom,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji domowej małych dzieci, których systematyczna terapia w specjalistycznych placówkach z różnych względów jest utrudniona bądź niemożliwa,
 • prowadzenie nieodpłatnych letnich turnusów rehabilitacyjnych, których zadaniem jest usprawnianie funkcji słuchowych dzieci z wadą słuchu oraz udzielenie wsparcia ich rodzicom,
 • zapewnienie szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy oraz wyposażanie ich w pomoce edukacyjne potrzebne do rehabilitacji,
 • zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji rodziców dzieci z wadą słuchu, popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień związanych z problemem wady słuchu u dzieci.

Każdego roku z Programu „Dźwięki Marzeń” korzysta ponad 1000 osób: dzieci, rodziców i specjalistów.

Program „Dźwięki Marzeń” jest objęty honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wspiera go Rada Naukowa złożona z wybitnych autorytetów w dziedzinie problemu wady słuchu, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter z Kliniki Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Konsultacji merytorycznej udziela również Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Dotychczasowe efekty programu to m.in.:

 • utworzenie 18 Banków Aparatów Słuchowych w całej Polsce i przekazanie zakupionych przez fundację 540 aparatów słuchowych dla małych dzieci z wadą słuchu,
 • zakup specjalistycznych aparatów Baha dla 17 dzieci z mikrocją bądź atrezją przewodu słuchowego, środki pozyskano dzięki smsom charytatywnym pozyskanym wysłanym przez abonentów operatora sieci Orange,
 • bezpłatną rehabilitacją domową objęto dotychczas 559 dzieci w całej Polsce,
  295 rehabilitantów z całej Polski podjęło współpracę z Fundacją w ramach programu rehabilitacji,
 • zoorganizowanie 24 turnusy terapeutyczne z udziałem ponad 650 dzieci i ich rodzin oraz terapeutów, ze specjalnie opracowanym programem rehabilitacji dzieci oraz wsparcia dla rodziców,
 • zakup 190 zestawów pomocy terapeutycznych, tzw. „walizek rehabilitanta”,
  z instrumentami perkusyjnymi oraz innymi materiałami dydaktycznymi,
 • 5 specjalistycznych szkoleń kompleksowo przygotowujących do pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu, w których uczestniczyło 133 terapeutów,
 • 5 szkoleń dla 126 rehabilitantów z nowatorskiej metody werbo-tonalnej prowadzonych przez specjalistów z Belgii i Chorwacji oraz 10 weekendowych warsztatów szkoleniowych w zakresie zastosowania tej metody w rehablilitacji małego dziecka z wadą słuchu dla 103 terapeutów,
 • organizacja cyklu szkolenia 5 trenerów w zakresie metody werbo-tonalnej,
 • współpraca z 28 placówkami rehabilitacji w całej Polsce,
 • wydanie pierwszego poradnika dla rodziców dzieci z wadą słuchu, stanowiącego kompendium wiedzy na temat diagnozy audiologicznej, dopasowania aparatów słuchowych oraz rehabilitacji z przykładami ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu,
 • wydanie pomocy edukacyjnej dla rodziców i rehabilitantów dzieci z wadą słuchu zawierającej płyty CD z ćwiczeniami z zakresu wychowania słuchowego oraz film logopedyczny,
 • zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: ”Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 lat”, w której uczestniczyło ok. 450 specjalistów,
 • prezentacja programu na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce przesiewowych badań słuchu oraz tematyce związanej z wadą słuchu u niemowląt i dzieci w Cerrnobio (Como Lake) we Włoszech,

Program „Dźwięki Marzeń” posiada własną stronę internetową www.dzwiekimarzen.pl, na której dostępne są m.in. adresy placówek w całej Polsce, współpracujących przy koordynacji programu, wskazówki dla rodziców, jak skorzystać z pomocy oraz informacje dla rehabilitantów zainteresowanych udziałem w nim. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod nr 0-800 48 00 44, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00.

4.3/5 - (186 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH