Karta Praw Osób z Autyzmem uchwalona przez Sejm

Karta Praw Osób z Autyzmem, którą Sejm uchwalił 12 lipca br., stanowi o prawie tych osób do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, wolnego od dyskryminacji.

Posłowie jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie Karty Praw Osób z Autyzmem. W Karcie zapisano, że osoby z autyzmem mają prawo do pełnego rozwinięcia własnych możliwości, wykorzystania szans życiowych i pełnienia ról społecznych. Autorzy Karty chcą także, by takie osoby otrzymywały odpowiednią diagnozę i opinię medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną.

Zgodnie z Kartą Praw Osób z Autyzmem, osoby te powinny mieć łatwy dostęp do bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do ich możliwości i potrzeb, pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych.

Osoby z autyzmem powinny mieć również pełne prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane. Należy zapewnić im też warunki mieszkaniowe uwzględniające specyficzne potrzeby i ograniczenia oraz wsparcie techniczne i asystenckie.

Osoby z autyzmem mają także m.in. prawo do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zaspokojenia koniecznych potrzeb życiowych. Powinny także uzyskać wsparcie w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości oraz wsparcie umożliwiające korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu.

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból.

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka jedną osobę na 150. W Polsce mówi się o jednym przypadku na 300 osób. Szacuje się, że w naszym kraju żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniem pokrewnym, ale o łagodniejszym przebiegu.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)

4.5/5 - (11 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH