Dodatki dla pracujących w nocy

Aptekarze zatrudnieni w godzinach nocnych powinni otrzymywać specjalny dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 a 7.00 rano (godziny te ustala pracodawca). Aby pracownik otrzymał status osoby pracującej w nocy, jego rozkład czasu pracy musi obejmować w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub co najmniej 1/4 jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym musi przypadać na noc. Tak wynika z kodeksu pracy.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie jego stałej pensji. Obecnie wynagrodzenie to wynosi 1276 zł. Dodatek za pracę w nocy przysługuje niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na porę nocną. Pracownik nabywa też prawo do dodatku za pracę w nocy za wykonywanie pracy w określonych godzinach, w ramach normalnie obowiązującego go czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień). (ad)

4.4/5 - (154 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH