Teoria neurorozwojowa depresji

100415_mediatv_galecki_lodz_014.jpg

Streszczenie

Badania prowadzone w ostatnich latach na gruncie psychiatrii dążą do sformułowania jednorodnej teorii wyjaśniającej w wyczerpujący sposób etiologię depresji. Do chwili obecnej poszukiwano zarówno czynników biochemicznych, genetycznych, anatomicznych, jak i środowiskowych mogących odgrywać rolę w wystąpieniu pierwszych objawów zaburzeń depresyjnych. Próbowano również przyznać któremuś z nich rolę nadrzędną wobec pozostałych. Jak do tej pory – bezskutecznie. Autorzy pracy, przedstawiają teorię, łączącą wcześniej wymienione elementy w całość, spinającą je jedną klamrą. Naszej teorii nadaliśmy nazwę – „neurorozwojowa”, aby podkreślić znaczenie najwcześniejszych etapów życia człowieka, również tych z okresu prenatalnego, dla ujawnienia się zaburzeń depresyjnych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten czas w życiu człowieka jest tak ważny, jakie mechanizmy biologiczne zostają wówczas uruchomione i na jakie aspekty naszego późniejszego funkcjonowania mają one wpływ?

profesor Piotr Gałecki, Monika Talarowska

Czytaj więcej

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH