Jak zwiększyć bezpieczeństwo operacji medycznych

W Europie każdego roku wykonywanych jest w znieczuleniu ogólnym około 7 mln niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych. U około 2-3 proc. pacjentów (140 do 250 tysięcy przypadków) występują powikłania kardiologiczne, stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo operowanych, specjaliści z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) w Zabrzu opracowali urządzenie, które utrzymuje stabilne ciśnienie tętnicze i chroni m.in. mózg przed niedokrwieniem podczas operacji. Wynalazek specjalistów z ITAM został nagrodzony m.in. Grand Prix Światowych Targów Wynalazczości Brussels Innova 2010. (aw)

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH